Βάρος βιβλίου
Καταχωρίζοντας τώρα το βάρος, θα αυξήσεις τις πωλήσεις σου! Διάβασε περισσότερα.
Νέα αγγελία
Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα
Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός