Βάρος βιβλίου
Καταχωρίζοντας τώρα το βάρος, θα αυξήσεις τις πωλήσεις σου! Διάβασε περισσότερα.
Νέα αγγελία
Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Από την θεωρία στην Πράξη
Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, Roland Fox