Καταχώρηση πώλησης: ISBN

Βάλε το ISBN

Διάβασε: Πώς γίνεται η πώληση βιβλίων στο metabook;

To ISBN είναι ο διεθνής κωδικός ενός βιβλίου. Θα το βρεις στο οπισθόφυλλο του βιβλίου δίπλα στο barcode.


Ορισμένα βιβλία δεν έχουν ISBN.

Βοήθησε να μαθευτεί η προσπάθειά μας ❤️
Κοινοποίηση