ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
4,60 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Αθήνα, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια της έρευνας για τη διατριβή μου επί διδακτορία, σχετική με τον ποιητή Όμηρο Μπεκέ (1886-1971) και τον κύκλο του περιοδικού "Ο Λόγος" (1918-1922) Κωνσταντινούπολης. Βασίζεται, επίσης, σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μου για ελάσσονες Έλληνες ποιητές της Διασποράς καθώς και σε δείγματα ποιητικής γραφής Ρωμιών ποιητών της Πόλης στο τέλος του δέκατου ένατου και τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Ειδικότερα, τα δεδομένα από την έρευνα του αρχείου του Όμηρου Μπεκέ συνέβαλαν αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση της διατριβής μου αλλά και σε καθολικότερη εποπτεία της πνευματικής κίνησης του Ελληνισμού στην Οθωμανική Ανατολή. Έκτοτε, συνέχισα συστηματικά τη μελέτη αρχείων, που αφορούν καταρχάς στους λόγιους της Μικράς Ασίας κατά. το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, παρακολουθώντας τη δράση τους και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στον ευρύτερο χώρο της Μικράς Ασίας έως το 1922 αλλά και μετά το 1922, όταν με τη μετανάστευσή τους σε διάφορες χώρες του Εξωτερικού αποτέλεσαν τους "Νεοέλληνες Λογίους της Διασποράς".

Αρχική πρόθεσή μου ήταν να παρουσιάσω με αφετηρία τους Μικρασιάτες και Κωνσταντινουπολίτες λογίους τη λογοτεχνική παραγωγή του μείζονος Ελληνισμού και του Ελληνισμού της Διασποράς κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό, που είχα στη διάθεσή μου. Κατά την πορεία, όμως, της έρευνας προέκυψε ογκώδες υλικό, που αφορούσε στη λογοτεχνία, κυρίως, της Κωνσταντινούπολης, και της Μικράς Ασίας από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως και τον Μεσοπόλεμο, με συνέπεια να αναιρεθεί η αρχική πρόθεσή μου.

Οι αρχειακές πληροφορίες αποδείκνυαν ότι η κινητικότητα που παρατηρείται στην πνευματική ζωή του Γένους από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη δράση του "Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως", ο οποίος ιδρύθηκε το 1861. Έτσι, η ερευνά μου αναγκαστικά επεκτάθηκε και πριν από το 1860, αφού η ίδρυση ενός τόσο σπουδαίου επιστημονικού σωματείου συνιστούσε όχι μόνο αφετηρία μιας νέας περιόδου για τα ελληνικά γράμματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και απόληξη σύνθετων πνευματικών διεργασιών, χωρίς τη μελέτη των οποίων δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτή η ακμαία λογοτεχνική παραγωγή που ακολούθησε. Αυτές οι πνευματικές διεργασίες ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τη γενικότερη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, τους ιστορικούς όρους διαβίωσης των Ρωμιών σε ένα πλαίσιο που διαρκώς μεταβαλλόταν, αφού η Αυτοκρατορία μετασχηματιζόταν υπό την επιρροή ή την πίεση της δυτικοευρωπαϊκής βούλησης. Πρόκειται για θεμελιώδη αντιπαράθεση της οθωμανικής κρατικής παράδοσης με το αίτημα της αστικής πολιτειακής συγκρότησης. Σε αυτήν οι Έλληνες στρατεύθηκαν με τα ανανεωτικά αιτήματα του καιρού τους και κινητοποιήθηκαν οικονομικά, πολιτικά και πνευματικά, προκειμένου το Γένος στο σύνολό του να περάσει από τη δουλεία στην ισοπολιτεία. Η μελέτη της λογοτεχνίας της περιόδου αυτής αναδεικνύει αυτή την ιστορική δυναμική, που θα διαψευσθεί τραγικά με την Καταστροφή του 1922, όταν μετά τη Συνθήκη των Σεβρών όλοι είχαν πεισθεί ότι ο Ελληνισμός είχε προχωρήσει πέρα από την ισοπολιτεία, στην οριστική αυτοδιάθεση. [...] (Από τον πρόλογο της συγγραφέως)

Περισσότερα
Συγγραφέας: ΒΟΥΛΑ ΠΟΣΑΝΤΖΗ
Εκδόσεις: ΓΡΗΓΟΡΗ
Έτος: 2016
ISBN-13: 9789603338758
ISBN-10: 9603338753
Κατηγορίες: Ανθολογίες
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 17,60 €
13,00 €
Αγγελίες του ίδιου πωλητή