Εργατικό Δίκαιο - Δ' έκδοση

Σαν καινούριο
Ολοκαίνουριο, αχρησιμοποίητο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πληρωμή με Eurobank
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Λεπτομέρειες του βιβλίου

  Στην παρούσα έκδοση, η οποία κατέστη αναγκαία, λόγω των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας, εκτός από τις νομοθετικές τροποποιήσεις σε σημαντικά θέματα της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, έχει ληφθεί υπόψη και η μέχρι σήμερα νομολογιακή εξέλιξη τόσο σε επίπεδο εθνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου. Το εργατικό δίκαιο σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται νομολογιακά. Είναι απαραίτητο, επομένως, ο εφαρμοστής του δικαίου, ο ερευνητής και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με ζητήματα εργασιακών σχέσεων να έχει μία πλήρη και αξιόπιστη εικόνα της νομολογίας. Για το λόγο αυτό, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, αποδώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην συστηματική και κατά το δυνατόν πλήρη παρουσίαση και ανάλυση των νομολογιακών θέσεων σε κάθε επιμέρους ζήτημα του ατομικού εργατικού δικαίου. Η αναφορά στην νομολογία συνοδεύεται πάντοτε και από την απαραίτητη θεωρητική θεμελίωση. Συγχρόνως δεν παραλείψαμε την άσκηση κριτικής, όπου τούτο κρίθηκε σκόπιμο, επιδιώκοντας, μέσα από τον κριτικό έλεγχο του νομολογιακού δικαίου, το γόνιμο επιστημονικό διάλογο μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Περισσότερα
Συγγραφέας: Δημήτρης Ζερδελής
Έτος: 2014
ISBN-13: 9789605681319
ISBN-10: 9605681315
Κατηγορίες: Δίκαιο
40,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή