Σαν καινούριο
Αθικτο + δινεται μαζι δωρεαν υλικο ειδικης αγωγης !! ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ? ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΟΤΗΤΑ (ΟΡΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ) Α. Ψυχική υγεία Β. Ψυχική νόσος Γ. Η έννοια της φυσιολογικότητας στον άνθρωπο Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι θεωρίες των τύπων Η τυπολογία του Kretschmer Η θεωρία της μάθησης (Pavlov) Η ψυχαναλυτική θεωρία του Φρόϋντ Στοιχεία ψυχαναλυτικής θεωρίας Η θεωρία της ατομικής ψυχολογίας (Alfred Adler 1870-1937) Η σχολή της αναλυτικής ψυχολογίας (Karl Jung 1875-1961) Το τραύμα της γέννησης (Otto Rank, 1884 - 1939) Το βασικό άγχος (Karen Homey 1885-1952) Η "Αγγλική Σχολή" ψυχανάλυσης (Melanie Klein 1882-1960) Wilhelm Reich (1897-1957) Η σχολή του Σικάγου (Franz Gabriel Alexander 1913-1964) Η θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων (Harry Stack Sullivan 1892-1949) Το νόημα της ζωής (Frankl Victor) Η κρίση ταυτότητας (Erik Erikson) Διαλεκτικός ανθρωπισμός (Erich Fromm) Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Α. Οι βιολογικές θεωρίες Β. Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες Γ. Οι κοινωνιολογικές θεωρίες Μεταβλητές που επηρεάζουν την ψυχική υγεία του ατόμου α. Μεταβλητές που έχουν σχέση με το μικροπεριβάλλον β. Μεταβλητές που έχουν σχέση με το μακροπεριβάλλον και συγκεκριμένα με το φυσικό περιβάλλον γ. Μεταβλητές που έχουν σχέση με κοινωνικούς-δημογραφικούς παράγοντες δ. ?λλες μεταβλητές Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΑΟΠΑΣ 1. Η συνείδηση 2. Η προσοχή Προϋποθέσεις καλής λειτουργίας της προσοχής Χαρακτηριστικά της προσοχής Διαταραχές της προσοχής 3. Η αντίληψη Διαταραχές της αντίληψης α. Διαταραχές της αντίληψης κατώτερης απαρτίωσης β. Διαταραχές της αντίληψης ανώτερης απαρτίωσης Αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί δημιουργίας παραισθήσεων και ψευδαισθήσεων Ιδιαίτερες μορφές παραισθήσεων - ψευδαισθήσεων Ιδιαίτερες μορφές διαταραχών της αντίληψης με ομοιότητα προς τις παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις 4. Η μνήμη Διαταραχές της μνήμης 5. Η σκέψη Προϋποθέσεις και παράγοντες φυσιολογικής λειτουργίας της σκέψης Η εξέταση της σκέψης Διαταραχές της σκέψης Α. Διαταραχές της ροής της σκέψης Β. Διαταραχές του περιεχομένου της σκέψης 6. Το συναίσθημα Νευροφυσιολογικές προϋποθέσεις Διαταραχές του συναισθήματος Συναισθηματικές καταστάσεις σαν κίνητρα συμπεριφοράς 7. Η μάθηση Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της μάθησης α. Παράγοντες που έχουν σχέση με το άτομο β. Παράγοντες που έχουν σχέση με το περιβάλλον Θεωρίες για τη μάθηση α. Η θεωρία των εξαρτημένων αντανακλαστικών του Pavlo (θεωρία υποκατάστασης) β. Η θεωρία του Ε. Thorndike (1874-1949) ή θεωρία της μάθησης δοκιμής πλάνης (Trial and Error) γ. Η μορφολογική θεωρία για τη μάθηση δ. Η θεωρία του πεδίου του Lewin Διαταραχές της μάθησης 8. Ο Προσανατολισμός Διαταραχές του προσανατολισμού 9. Η Νοημοσύνη Διαταραχές της νοημοσύνης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΕΝΣΤΙΚΤΑ - ΕΝΟΡΜΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΚΕΣ) Ορολογία α. Πρώιμες ανάγκες (εκ γενετής) β. Δευτερογενείς ανάγκες Διαταραχές των ενορμήσεων και αναγκών Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ Η απώθηση Η άρνηση Η εκλογίκευση Η προβολή Η ενδοβολή Η ταύτιση Η υπεραναπλήρωση ή αντιδραστική συμπτωματογένεση Η μερική αναστολή ή τροποποίηση Η μετάθεση Σωματική μετατροπή Η εξιδανίκευση ή ιδανικοποίηση Η διανοητικοποίηση Η περιστολή του εγώ Η παλινδρόμηση Η μετουσίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΡΜΗΣΕΩΝ - ΣΤΑΔΙΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Στοματικό ή ναρκισσιστικό στάδιο Κινητικότητα και αντίληψη Κοινωνική συμπεριφορά Ομιλία Κανόνας της επίτασης 2. Πρωκτικό ή ψυχαναγκαστικό στάδιο Κινητικότητα και γλώσσα Εξυπνάδα 3. Φαλλικό ή στάδιο του οιδιπόδειου ψυχοσυμπλέγματος 4. Λανθάνον στάδιο ή λανθάνουσα φάση 5. Η φάση της εφηβείας Βιβλιογραφία Ειδικό Μέρος 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 1. Ψυχώσεις Α. Οργανικά ψυχοσύνδρομα Β. Λειτουργικές ψυχώσεις 1. Σχιζοφρενικές ψυχώσεις 2. Παρανοειδείς καταστάσεις Γ. Διαταραχές της διάθεσης (ψυχωτικής συμπτωματολογίας) Συναισθηματικές ψυχώσεις Δ. ?λλες μη οργανικές ψυχώσεις Ε. Ψυχώσεις με ειδική προέλευση την παιδική ηλικία, βρεφικός αυτισμός 2. Νευρωτικές διαταραχές 3. Διαταραχές προσωπικότητας και άλλες μη ψυχωτικές διαταραχές 1. Διαταραχές της προσωπικότητας 2. Σεξουαλικές αποκλίσεις και διαταραχές 3. Φυσιολογική δυσλειτουργία που προκύπτει από ψυχικούς παράγοντες (ψυχοσωματικές διαταραχές) 4. Ειδικά συμπτώματα ή σύνδρομα που δεν ταξινομούνται αλλού 4. Νοητική καθυστέρηση 5. Ασθένειες εξάρτησης 1. Σύνδρομο αλκοολικής εξάρτησης 2. Φαρμακευτική εξάρτηση 3. Μη εξαρτημένη κατάχρηση φαρμάκων Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ 1. Η φύση των νευρώσεων 2. Η ψυχαναγκαστική νεύρωση Συμπτωματολογία Ψυχοδυναμική ερμηνεία Διαφορική διάγνωση Πρόγνωση Θεραπευτική αντιμετώπιση 3. Η υστερική νεύρωση Ο υστερικός χαρακτήρας Συμπτωματολογία ή κλινικές μορφές της υστερικής νεύρωσης Α. Σωματομετατρεπτική μορφή Β. Η ψυχομετατρεπτική μορφή Γ. Η οργανομετατρετττική μορφή 4. Η αγχώδης νεύρωση Συμπτωματολογία Ψυχοδυναμική ερμηνεία Διαφορική διάγνωση Πρόγνωση Θεραπεία 5. Η φοβική νεύρωση Συμπτωματολογία Ψυχοδυναμική ερμηνεία Πρόγνωση Διαφορική διάγνωση Θεραπεία 6. Η νευρωτική κατάθλιψη (αντιδραστική κατάθλιψη, καταθλιπτική αντίδραση, καταθλιπτική νεύρωση) Συμπτωματολογία Ψυχοδυναμική ερμηνεία Διαφορική διάγνωση Πρόγνωση Θεραπεία 7. Η υποχονδριακή νεύρωση Συμπτωματολογία Ψυχοδυναμική ερμηνεία Διαφορική διάγνωση Πρόγνωση Θεραπεία 8. Νευρασθενική νεύρωση - Ψυχασθενική νεύρωση Συμπτωματολογία Ψυχοδυναμική ερμηνεία Διαφορική διάγνωση Πρόγνωση - Θεραπεία 9. Επαγγελματικοί σπασμοί Πρόγνωση Θεραπεία 10. Mετατραυματική νεύρωση ή νεύρωση αποζημίωσης Ψυχοδυναμικά Διαφορική διάγνωση Πρόγνωση Θεραπεία 11. Οι μιμικοί σπασμοί (Tics) 12. Νευρωτικό σύνδρομο αποπροσωποποίησης Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Λειτουργικές Ψυχώσεις (Μη Οργανικές Ψυχώσεις) 1. Ιστορική ανασκόπηση του όρου "Σχιζοφρένεια 2. Επιδημιολογία 3. Κοινωνικοί παράγοντες και σχιζοφρένεια 4. Αιτιοπαθογένεια και σχιζοφρενικών ψυχώσεων 1. Βιολογικές υποθέσεις Α. Παθολογική ανατομία και νευροφυσιολογία Β. Γενετικές υποθέσεις - Κληρονομικότητα Γ. Βιοχημικοί - Ενδοκρινολογικοί παράγοντες 2. Ψυχοδυναμικές ερμηνείες 3. Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων Η υπόθεση του "διπλού δεσμού" Η υπόθεση της σχιζοφρενιογόνου μητέρας ή πατέρα Η ασυμμετρία της οικογένειας 4. Κοινωνιογενετικές απόψεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυριότερες Κλινικές Εικόνες Σχιζοφρενικών Ψυχώσεων 1. Οι διαταραχές της ταυτότητας του εγώ 2. Οι διαταραχές της σκέψης 3. Οι διαταραχές του συναισθήματος και των συναισθηματιακών σχέσεων με το περιβάλλον 1. Ηβηφρενική μορφή σχιζοφρένειας (Hebephrene Form) Χαρακτηριστικά Διαφορική διάγνωση 2. Η απλή μορφή σχιζοφρένειας (Schizophrenia Simplex) Χαρακτηριστικά Διαφορική διάγνωση --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 150 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Πληρωμή με Visa, Mastercard και PayPal
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Λεπτομέρειες του βιβλίου
Τίτλος: Ψυχιατρική
Έτος: 2009
ISBN-13: 9606303713
ISBN-10: 9606303713
Κατηγορίες: Ψυχιατρική
14,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή