Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 50 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Πληρωμή με Τράπεζα Πειραιώς
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Αλεξανδρουπολη, Ανατολική Μακεδονία Και Θράκη
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Schmidt 155 Introduction 156 Realism and National Security 159 Security Studies and National Security 162 National Security and American Grand Strategy 164 Conclusion 168 10 Economic Statecraft Michael Mastanduno 171 Introduction 172 Economic Statecraft: Instruments and Objectives 173 Economic Sanctions: Not Always Successful, but Still Useful 175 Economic Incentives: an Under-Appreciated Instrument of Statecraft? 182 Economic Interdependence: Source of Political Harmony or Con.ict? 184 Conclusion 185 11 Duties Beyond Borders Michael Barnett 189 Introduction 190 Duties Beyond Borders 190 Theories of Foreign Policy and Duties Beyond Borders 192 Are Foreign Policies Becoming Kinder and Gentler? 195 The Tragedy of Rwanda 196 Conclusion 201 Section Three Foreign Policy Case Studies 205 12 The Cuban Missile Crisis Graham Allison 207 Introduction 208 Operation Anadyr 208 Missiles in: Four Hypotheses 211 The American Blockade 215 The Withdrawal of Soviet Missiles from Cuba 217 Conclusion 225 13 Canada and Antipersonnel Landmines: Human Security as a Foreign Policy Priority Lloyd Axworthy 229 Introduction 230 The Context 233 The Process 238 Ten Years Later 244 14 Neoconservatism and the Domestic Sources of American Foreign Policy: The Role of Ideas in Operation Iraqi Freedom Yuen Foong Khong 251 Introduction 252 Neoconservatism as a Domestic Source of American Foreign Policy 253 The Four Tenets of Neoconservative Foreign Policy Thought 256 Neoconservatives and the Slaying of the Iraqi Monster 258 Neoconservatism in the Context of Other Factors 262 Conclusion 264 15 India and the World Trade Organization Amrita Narlika 269 Introduction 270 India"s Schizophrenic Rise 270 From the Margins of the GATT to the Core of the WTO 272 The Political Economy of Rising In.uence 275 Institution-Speci.c Explanations: Learning to Negotiate Successfully 277 The Burden of Rising Power 282 Conclusion 283 16 Israeli-Egyptian (In)security: The Yom Kippur War Gareth Stans.eld 285 Introduction 286 The Legacies of the Six-Day War of 1967 288 Foreign Policy Thematics 295 Conclusion 297 17 China and the Tian"anmen Bloodshed of June 1989 Rosemary Foot 301 The External Consequences of China"s Open Door Policy 302 The Human Rights Issue Before Tian"anmen 304 The Tian"anmen Crackdown 305 Immediate Foreign Policy Consequences 310 China"s Foreign Policy Response to Sanctions 313 Human Rights as a Constraint on China"s Foreign Relations 315 The Return to Economic Reform 316 Conclusion 316 18 Energy and Foreign Policy: EU-Russia Energy Dynamics Amelia Had.eld 321 Introduction 322 The Role of Energy in Foreign Policy 323 Energy in Post-Cold War Reform 325 Pre-Crisis 327 Security of Supply Crisis 331 Foreign Policy Perspectives 334 Conclusion 335 19 Britain and the Gathering Storm Over Iraq Tim Dunne 339 Introduction 340 UK Foreign Policy: Agency and Commitments 342 The Road to War 346 Conclusion 355 20 New Actors, New Foreign Policy: EU And Enlargement Lisbeth Aggestam 359 Introduction 360 EU Foreign Policy 361 The Big Bang enlargement 364 Conclusion: The Transformative Power of the EU 374 ConclusionSteve Lamy 377 Introduction 378 What are the Differences Between a Research Case and a teaching case? 379 Retrospective and Decision-Forcing Cases 381 Learning About the Foreign Policy Process with Cases 383 Testing Middle-Range Theories 385 Conclusion: Why Cases Work so Well 386 Glossary 389 Endnotes 401 Bibliography 407 Index 429

Περισσότερα
Τίτλος: Foreign Policy
Συγγραφείς: Steve Smith - Amelia Hadfield - Timothy Dunne - Tim Dunne
Εκδόσεις: OUP Oxford
Έτος: 2008
ISBN-13: 9780199215294
ISBN-10: 0199215294
20,00 €
Αγγελίες του ίδιου πωλητή