Οι χρόνιες παθήσεις της δημοκρατίας

Πολύ καλή κατάσταση
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Το εσώφυλλο έχει σημάδι από ένα συρραπτικό και μια μουτζούρα, κατά τα άλλα είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
2,70 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Νέα Σμύρνη, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι τελειωμένη ὑπόθεση, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν ἔχει ἀποπερατωθεῖ καὶ ὅτι εἶναι

ἀκόμη ἱκανὴ νὰ μᾶς ἐκπλήξει.

Θὰ ἐπανακτήσει τὴν δύναμή της ἂν παραδεχτεῖ τὶς ἀδυναμίες της: Ἂν παραδεχτεῖ ὅτι πάσχει ἀπὸ

νοσήματα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι παροδικά, ἀλλὰ μόνιμα καὶ ἀνίατα, ἀπὸ χρόνιες παθήσεις, ποὺ εἶναι μὲν

συμφυεῖς στὴν οὐσία τῆς δημοκρατίας καὶ στὴν ἴδια τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ ἐνδέχεται νὰ ἐμφανίσουν

θανάσιμους παροξυσμούς. Πρέπει λοιπὸν νὰ μάθουμε ποιές εἶναι αὐτὲς οἱ παθήσεις καὶ νὰ τὶς

ἀντιμετωπίσουμε, προκειμένου, ὄχι νὰ χαίρουμε ἄκρας ὑγείας, ἀλλὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ἀνθρώπινη

ζωή, μὲ τὶς δημιουργίες της καὶ τὶς χαρές της, μία προϋπόθεση τῶν ὁποίων εἶναι ἡ δημοκρατία.

Ποιές εἶναι αὐτὲς οἱ παθήσεις; Πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, πρόκειται γιὰ μιὰ βία, ποὺ εἶναι ἐγγενὴς στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, καὶ τὴν ὁποία ἀντιπαλεύει μόνον ἡ δημοκρατία, ἐνῶ οἱ ὀπισθοδρομήσεις παραμένουν

πάντα δυνατές. Αὐτὴ ἡ βία ἀποκτᾶ νέες μορφές, ποὺ ἐπιδεινώνονται ἀπὸ τὶς διαταραχὲς τῆς ἐποχῆς

μας: τὴν καχυποψία ἢ τὸν κυνισμό, ποὺ ἐνισχύονται ἀπὸ τὸ διαδίκτυο· τὸν ρατσισμό, ποὺ τρέφεται ἀπὸ

τὴν τρομοκρατία· τὸν ὑπερφιλελευθερισμό, ποὺ χειροτερεύει λόγῳ τῆς παγκοσμιοποίησης.

Μόνον ἡ δημοκρατία, ποὺ ἀντιμετωπίζει αὐτὰ τὰ νοσήματα, μπορεῖ νὰ τὰ θεραπεύσει. Ἡ δημοκρατία διανύει μία κρίση, τὴν ὁποία θὰ ξεπεράσει ἂν τὴν κατανοήσει. Τότε θὰ ἀναλάβει δράση ἔχοντας

ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ της, καὶ θὰ διευρυνθεῖ ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα
Συγγραφέας: Worms Frédéric
Εκδόσεις: Πόλις
Έτος: 2018
ISBN-13: 9789604356133
ISBN-10: 9604356135
Κατηγορίες: Δημοκρατία
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 11,20 €
8,50 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή