Ψηφιακές Επικοινωνίες

Καλή κατάσταση
Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Πληρωμή με Τράπεζα Πειραιώς
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Ζωγράφου, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Πρόλογος

Η Επικοινωνία είναι μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου και από την αρχαιότητα ένα από τα κύρια μελήματά του. Με τον όρο επικοινωνία, εννοούσαμε την δυνατότητα μεταφοράς μηνυμάτων με οποιονδήποτε τρόπο. Σήμερα τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών που αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα και τα υπάρχοντα κλασσικά αναλογικά συστήματα επικοινωνιακών μετατρέπονται σε ψηφιακά.

Το παρόν πλήρες εγχειρίδιο περιλαμβάνει το θεωρητικό και το πειραματικό μέρος του μαθήματος των Ψηφιακών Επικοινωνιών και αποτελεί ένα εγχειρίδιο που έχει σαν στόχο να οδηγήσει τους φοιτητές σε περαιτέρω έρευνα θεμάτων ψηφιακών επικοινωνιών από την διεθνή βιβλιογραφία.

Στο θεωρητικό τμήμα του βιβλίου αναπτύσσονται οι βασικές ιδιότητες των σημάτων, γενικά περί φασιθετών, τον μετασχηματισμό Fourier, την συνάρτηση Dirac-Delta, την συνάρτηση μοναδιαίου βήματος, την Περιέλιξη, την φασματική πυκνότητα ισχύος (PSD), Ιδανικά Φίλτρα, Mείκτες, Διαμορφώσεις ΑΜ, FM και συστήματά τους, το κύκλωμα COSTAS, Παραγωγή SSB, την NBFM, την WBFM, συστήματα DSB-SC και SSB, PM. Επίσης δειγματοληψία, διαμόρφωση-αποδιαμόρφωση PAM και πολυπλεξία χρόνου.

Στο εργαστηριακό τμήμα οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται υλοποιούνται με τις εργαστηριακές μονάδες ΤPS-3431, TPS-3481, TPS-3491 και ΤPS-3421 της SES (Scientific Education Systems). H κάθε εργαστηριακή άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία πειραματικές διατάξεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν εγχειρίδιο. Έτσι υπάρχει ένα σύνολο από τουλάχιστον δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις που ολοκληρώνουν την θεματολογία με την χρήση των δοκιμαστηρίων του εργαστηρίου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις, έχουν χωρισθεί σε τέσσερεις βασικές ενότητες που περιλαμβάνουν:

Ενότητα 1η – Διαμόρφωση Πλάτους και Συχνότητας

Διαμόρφωση Πλάτους (ΑΜ)

Διαμόρφωση Συχνότητας (FM)

DSB-SSB

Ενότητα 2η – Οπτικές Επικοινωνίες

Οπτική επικοινωνία και Εκπομπή Φωτός σε Οπτική Ίνα

Ψηφιακή και Υπέρυθρη Επικοινωνία

Ακουστικός Ενισχυτής

Ενότητα 3η – Ψηφιακές Επικοινωνίες

Εκπομπή και Λήψη Ψηφιακών Σημάτων

ASK- FSK

BPSK - DPSK

Aνίχνευση Σήματος με φορέα PLL και

Ενότητα 4η – Αναλογική και Ψηφιακή Μετατροπή Σήματος

Δειγματοληψία σήματος και αναδόμηση

Mετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό και Αναλογικού σε Ψηφιακό

Παλμοκωδική και Δέλτα διαμόρφωση

Διαμόρφωση Πλάτους Παλμού

Τέλος ακολουθούν υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της θεωρίας καθώς και υποδειγματικές εργαστηριακές ερωτήσεις.

Το γλωσσάρι όρων συμπεριλαμβάνεται για να βοηθήσει τους φοιτητές στην καλύτερη κατανόηση των όρων του βιβλίου.

Τέλος για την βοήθεια των φοιτητών, κατά την εκτέλεση των ασκήσεων, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά μερικά αποτελέσματα ανά εργαστηριακή μονάδα ώστε να είναι εύκολη η ταυτοποίηση των μετρήσεων.

Περισσότερα
Έτος: 2013
ISBN-13: 9789606674778
ISBN-10: 9606674770
Κατηγορίες: Τεχνολογία
13,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή