ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σαν καινούριο
Δεν εχει χρησιμοποιηθει ποτε. Ολοκαινουριο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
0,77 €
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Γλυφάδα, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΓΛΩΣΣΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ

Δομή προγράμματος σε "Γλώσσα"

Το αλφάβητο της γλώσσας αποτελείται από...

Τύποι δεδομένων

Σταθερές - Μεταβλητές - Ενσωματωμένες συναρτήσεις

Αριθμητικές εκφράσεις

Συγκριτικές-Λογικές πράξεις

Βασικές εντολές και απλά προγράμματα στη "Γλώσσα"

Μη λυμένες Ασκήσεις

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Απλή Επιλογή

Πολλαπλή Επιλογή

Γενικά Παραδείγματα

Μη λυμένες ασκήσεις

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η εντολή επανάληψης ΟΣΟ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Χαρακτηριστικά της εντολής

Πώς συντάσσεται

Που χρησιμοποιείται

Παραδείγματα

Η εντολή επανάληψης ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ... ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ

Σύνταξη

Χαρακτηριστικά της εντολής

Πού χρησιμοποιείται

Παραδείγματα

Η εντολή επανάληψης ΓΙΑ... ΑΠΟ... ΜΕΧΡΙ

Τρόπος εκτέλεσης

Παραδείγματα

Παρατηρήσεις

Εμφωλευμένοι Βρόχοι

Αλγόριθμος ελάχιστου ή μεγίστου από μια ομάδα αριθμών

Παραδείγματα

Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε άλλη

Μετατροπή από ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ... ΣΕ ΟΣΟ... ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

Παραδείγματα

Μετατροπή από ΓΙΑ... σε ΟΣΟ... ή σε ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και αντιστρόφως

Παραδείγματα

Μη λυμένες ασκήσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πλεονεκτήματα χρήσης πινάκων

Μειονεκτήματα χρήσης πινάκων

Που χρησιμοποιούνται οι πίνακες;

Δήλωση πίνακα στη ΓΛΩΣΣΑ

Είσοδος δεδομένων σε πίνακα

Σε μονοδιάστατο πίνακα

Σε δισδιάστατο πίνακα

Παραδείγματα

Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

Ταξινόμηση πίνακα

Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής ή φυσαλίδας (Bubblesort)

Αναζήτηση στοιχείου πίνακα

Σειριακή αναζήτηση

Δυαδική αναζήτηση

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων

Παράλληλοι πίνακες

Λυμένες ασκήσεις

Άσκηση 1. Μονοδιάστατος πίνακας

Άσκηση 2. Δισδιάστατος πίνακας

Άσκηση 3

Μη λυμένες ασκήσεις

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ)

Πού χρησιμοποιούνται τα υποπρογράμματα;

Τι πρέπει να προσεχθεί;

Διαδικασίες (Παράδειγμα διαδικασίας)

Πώς συντάσσεται (ορίζεται) μια διαδικασία;

Πώς το κύριο πρόγραμμα καλεί μια διαδικασία;

Πώς εκτελείται το πρόγραμμα και πώς λειτουργεί η επικοινωνία του κύριου προγράμματος με τη διαδικασία;

Σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία

Κλήση Διαδικασίας από Διαδικασία

Διαδικασίες και Πίνακες

Συναρτήσεις (Παράδειγμα συνάρτησης)

Πώς συντάσσεται και πως καλείται μια συνάρτηση;

Σύνταξη - ορισμός συνάρτησης

Κλήση συνάρτησης

Σε τι διαφέρουν οι διαδικασίες από τις συναρτήσεις;

Διαδικασίες και Συναρτήσεις Μαζί

Μη λυμένες ασκήσεις

Περισσότερα
4,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή