ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καλή κατάσταση
Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Αγία Παρασκευή, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Ζούμε σε μιαν εποχή που οι σχέσεις του ατόμου και οι ρόλοι του στην κοινωνία συνεχώς αυξάνονται και περιπλέκονται. Ο καταιγισμός πληροφοριών που δεχόμαστε δημιουργεί πληθώρα ερεθισμών, ενδιαφερόντων και συμφερόντων, που μας ωθούν στην επίσημη συμμετοχή μας σε οργανώσεις, εταιρείες, ενώσεις, σωματεία κλπ., αλλά και στην ανεπίσημη συσπείρωση μας σε άτυπες ομαδοποιήσεις, κλίκες κ.ά. Σ" όλους αυτούς τους κοινωνικούς σχηματισμούς αναλαμβάνουμε, περισσότερο ή λιγότερο, σαφείς και διακεκριμένους ρόλους. Κυρίως όμως, βέβαιη είναι η εργασία μας για βιοποριστικούς και δημιουργικούς λόγους σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, υπηρεσίες κλπ., δηλ. σε οικονομικές μονάδες. Έτσι λοιπόν, στο όλο σύστημα της κοινωνίας μας, που αποτελείται ουσιαστικά από ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα οικονομικών μονάδων καθένας θα παίζει αργότερα ή γρηγορότερα κάποιο ρόλο ως στέλεχος κάποιου ιεραρχικού επιπέδου, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στην οργάνωση και διοίκηση, ως φορέας εξουσίας και διευθύνοντας άλλους ανθρώπους. Ακόμη όμως και αν μείνει για πάντα φορέας απλής εκτελεστικής εργασίας, και πάλι συμμετέχει σε οργανώσεις και στη διοίκηση τους ως διοικούμενος. (...) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περισσότερα
5,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή