Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
31,12 €
Πληρωμή με Τράπεζα Πειραιώς
Παράδοση με ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Αντικαταβολή και Χέρι με χέρι
Κόρινθος, Πελοπόννησος
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι διττός: Πρώτο, να αναπτύξει, κατά τον απλούστερο δυνατό τρόπο, τις βασικές αρχές της οικονομετρίας και, δεύτερο, να εξοικειώσει το σπουδαστή με την εμπειρική εφαρμογή της οικονομετρίας σε θέματα οικονομικής ανάλυσης. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου αναπτύσσεται σε 2 Τόμους.

Ο πρώτος τόμος, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή στην οικονομετρία (Κεφάλαιο 1), περιλαμβάνει έξι ενότητες. Η ενότητα Α αναφέρονται στη βασική οικονομετρική ανάλυση. Ειδικότερα, σε αυτή την ενότητα αναλύονται: πρώτο, το υπόδειγμα της απλής παλινδρόμηση (Κεφάλαιο 2), δεύτερο, η αξιολόγηση του κλασικού γραμμικού υπο-δείγματος(Κεφάλαιο 3), τρίτο, το τριμεταβλητό κλασικό υπόδειγμα (Κεφάλαιο 4), και, τέταρτο, η γενίκευση του κλασικού γραμμικού οικονομετρικού υποδείγματος(Κεφάλαιο 5).

Οι παραβιάσεις των κλασικών υποθέσεων αναλύονται στην ενότητα Β και αφορούν: (1) την πολυσυγγραμμικότητα (Κεφάλαιο 6), (2) την αυτόσυσχέτιση (Κεφάλαιο 7),την ετεροσκεδαστικότητα (Κεφάλαιο 8) και (5) τα σφάλματα εξειδίκευσης υποδειγμάτων (Κεφάλαιο 9). Στο Κεφάλαιο 10 δίνεται μια συνοπτική επισκόπηση τόσο των στατιστικών ελέγχων που αφορούν υποδείγματα μιας εξίσωσης, όσο και την διαδικασία επιλογής του καλύτερου υποδείγματος ανάμεσα μια ομάδα ανταγωνιστικών υποδειγμάτων.

Ειδική έμφαση δίνεται στους στατιστικούς ελέγχους, στα διαγνωστικά των οικονομετρικών προβλημάτων (αυτοσυσχέτιση-ετεροσκεδαστικότητα - πολυσυγραμμικότητα - σφάλματα εξειδίκευσης υποδειγμάτων) και στους τρόπους αντιμετώπιση τους. Αυτοί οι έλεγχοι συνοψίζονται στο Κεφάλαιο 10 της Β ενότητας.

Τα γραμμικά συστήματα (Κεφάλαιο 11) και οι μέθοδοι εκτίμησής τους (Κεφάλαιο 12) αναλύονται στη τρίτη ενότητα. Η τέταρτη ενότητα αφιερώνεται σε υποδείγματα δυαδικής επιλογής (Κεφάλαιο 13) και δυναμικά υποδείγματα (Κεφάλαιο 14).

Στοιχεία χρονολογικών σειρών αναλύονται στην ενότητα Ε. Αυτή η ενότητα, που περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια, αναλύονται οι κλασικές μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών (Κεφάλαιο 15), οι βασικές έννοιες και έλεγχοι που προσδιορίζουν τη στασιμότητα των χρονολογικών σειρών (Κεφάλαιο 16), τα βασικά στάσιμα (Κεφάλαιο 17) και μη στάσιμα (Κεφάλαιο 18) στοχαστικά υποδείγματα των χρονολογικών σειρών. Η έννοια της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας των χρονολογικών σειρών αναλύονται στο Κεφάλαιο 19. Μακροοικονομικές εφαρμογές συμπληρώνουν την ενότητα Ε. Στοιχεία οικονομικών προβλέψεων δίνονται στην ενότητα ΣΤ (Κεφάλαιο 20).

Οι εφαρμογές στη θεωρία της παραγωγής αναφέρονται σε εξειδικευμένους τομείς της οικονομίας, όπως στους τομείς της ενέργειας, κατοκίας, αγροτικού τομέα , χρηματοοικονομικού τομέα και στο τομέα μεταφορών. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περισσότερα
Τίτλος: Οικονομετρία
Εκδόσεις: Μπένου Ε.
Έτος: 2003
ISBN-13: 9789603590514
ISBN-10: 9603590517
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 51,12 €
20,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή