Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Πολύ καλή κατάσταση
Αχρησιμοποίητο, μικρό σκίσιμο μόνο στο εξώφυλλο --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Παράδοση με Χέρι με χέρι
Περιστέρι, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Τι είναι η επιχειρησιακή έρευνα, Μοντελοποίηση με γραμμικό προγραμματισμό, Μέθοδος simpex και ανάλυση ευαισθησίας, Δυισμός και ανάλυση μεταβελτιστοποίησης, Μοντέλο μεταφοράς και οι παραλλαγές του, Δικτυακά μοντέλα, Προχωρημένος γραμμικός προγραμματισμός, Προγραμματισμός στόχων, Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, Ευρετικός προγραμματισμός, Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή, Αιτιοκρατικός προγραμματισμός, Αιτιοκρατικά μοντέλα αποθεμάτων, Bασική θεωρία πιθανοτήτων, Ανάλυση αποφάσεων και παίγνια, Πιθανοτικά μοντέλα αποθεμάτων, Αλυσίδες Markov, Συστήματα ουρών, Μοντελοποίηση με προσομοίωση, Κλασσική θεωρία βελτιστοποίησης, Αλγόριθμοι μη γραμμικού προγραμματισμού.

Περισσότερα
Συγγραφέας: Hamdy A. Taha
Εκδόσεις: Τζιόλα
Έτος: 2011
ISBN-13: 9789604183272
ISBN-10: 9604183273
20,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή