Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Σαν καινούριο
Αθικτο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 100 €
Πληρωμή με Τράπεζα Πειραιώς
Παράδοση με ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο την παρουσίαση και την ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μέτρηση της συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό αναφέρονται σε μια εκτενή περίοδο, που καλύπτει σχεδόν μισό αιώνα. Έτσι, ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει διαχρονικά την εξέλιξη των βασικότερων οικονομικών μεγεθών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έχουν συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει συνολικά έντεκα κεφάλαια, τα οποία συγκροτούνται σε δύο μέρη. Το Μέρος Α αφορά στη μελέτη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και του βαθμού ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1960-2009. Αναλύονται οι τρόποψέτρησης των οικονομικών μεγεθών και παρουσιάζεται η διαχρονική τους πορεία, καθώς και οι μεταξύ τους συσχετίσεις. Το Μέρος Β επικεντρώνεται σε εμπειρικά θέματα προσδιορισμού των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη. Διερευνάται αρχικά η συμβολή των επιμέρους συνιστωσών του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά την ίδια περίοδο. Ακολουθεί η ανάλυση των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων της οικονομικής ανάπτυξης, με βάση τα αποτελέσματα εμπειρικών μελετών από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία.

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του παρόντος βιβλίου είναι ότι η ανάλυση στο Μέρος Α΄ υπεισέρχεται και σε θέματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας τόσο σε συνολικό, όσο και σε κλαδικό επίπεδο. Αντίστοιχα, στο Μέρος Β΄, η ανάλυση επεκτείνεται και σε τομείς που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες και των οποίων η συμβολή δεν έχει πλήρως διερευνηθεί ακόμα. Οι τομείς αυτοί αφορούν σε κλάδους της ονομαζόμενης νέας οικονομίας, όπως αυτοί των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς και σε τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, όπως είναι οι ξένες άμεσες επενδύσεις. [...]

(από τον πρόλογο της συγγραφέως)

Περισσότερα
Συγγραφέας: Σοφία Δημέλη
Έτος: 2010
ISBN-13: 9789609443043
ISBN-10: 9609443044
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: Εξαντλημένο
9,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή