Δίκτυα κινητών και προσωπικών υπολογιστών

Πολύ καλή κατάσταση
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 40 €
Πληρωμή με Εθνική Τράπεζα
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Βούλα, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

[...] Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα ασύρματα κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών και στις ασύρματες προσωπικές επικοινωνίες, που αποτελούν μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της τεχνολογίας. Δίνεται κυρίως έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της τεχνολογίας των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ουσιαστικό ρόλο κατά τη σχεδίαση, εφαρμογή, έρευνα και ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, ενώ παράλληλα παρατίθενται και σύντομες περιγραφές των υπαρχόντων και των προτεινομένων προτύπων για ασύρματες κινητές επικοινωνίες. Τα θέματα παρουσιάζονται με μια σειρά, που συντελεί στην κατανόηση των γενικών εννοιών καθώς και ειδικών που αναφέρονται σε συγκεκριμένα συστήματα και πρότυπα. Το βιβλίο έχει αναπτυχθεί κατά τρόπον ώστε, αφενός να αποτελεί βοήθημα για τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στο αντίστοιχο μάθημα και, αφετέρου, να χρησιμεύει ως εγχειρίδιο για μηχανικούς και τεχνικούς που απασχολούνται στον τομέα των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Η έμφαση σε θεμελιώδη θέματα βοηθάει όχι μόνο τους σπουδαστές στο να έχουν τεχνική καθοδήγηση, αλλά και τους μηχανικούς που εξειδικεύονται στα διάφορα πρότυπα και χρειάζεται να ανατρέξουν σε βασικές έννοιες. Αναφορές σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών και σε σχετικά βιβλία χρησιμοποιούνται ελεύθερα σε όλη την έκταση των σημειώσεων, ώστε να βοηθούν τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη να ψάχνει στη βιβλιογραφία, γεγονός που απαιτείται για την πληρέστερη κατανόηση οποιασδήποτε θεματικής περιοχής. Ωστόσο, για τους σκοπούς του μαθήματος και για εκείνους που το βρίσκουν δύσκολο να καταφεύγουν και σε ανάγνωση άλλων κειμένων, το βιβλίο αυτό έχει γραφεί ως ένα πλήρες, αυτοδύναμο διδακτικό κείμενο και βιβλίο αναφοράς. Αρκετά παραδείγματα έχουν παρατεθεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, για να βοηθηθεί ο αναγνώστης να κατανοήσει τα γραφόμενα. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περισσότερα
21,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή