Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Πληρωμή με Εθνική Τράπεζα
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Νέα Ιωνία, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Η παρούσα τέταρτη έκδοση του έργου έχει σημαντικά μεγαλύτερη έκταση από την τρίτη σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια (σελ. Ι έως ΧΧΙΙ και 1 έως 425, έναντι σελ. Ι έως ΧΙΧ και 1 έως 342 εκείνης). Η αύξηση του περιεχομένου της κρίθηκε απαραίτητη για να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις, προσαρμογές, συμπληρώσεις και προσθήκες που οφείλονται στα νέα στοιχεία της πραγματικότητος και της νομοθεσίας και στην νεώτερη νομολογία, αλλά και για να εμπλουτισθεί η βιβλιογραφία. Έγινε μερική αναδιάταξη της ύλης, ώστε το περιεχόμενό του να γίνει πιο συστηματικό.

Στο Μέρος Πρώτο κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσουν ιδιαίτερες παραγράφους τα θέματα για τον χώρο και τις χρήσεις γης, για την χωροταξία και την πολεοδομία ως κοινωνικές - πολιτικές επιστήμες και για την αρχή της αειφορίας ή βιώσιμης αναπτύξεως, που αποτελούσαν αποσπάσματα άλλων παραγράφων.

Στο Μέρος Δεύτερο προστέθηκε παράγραφος για την βυζαντινή πόλη, που δεν έχει τιμηθεί από την σχετική βιβλιογραφία όσο η μεσαιωνική πόλη της Δύσεως. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο (δεύτερο) εντάχθηκαν τα θέματα για την πόλη και την πολεοδομία στην αρχαία Ελλάδα, με τις δύο υποδιαιρέσεις (για την ελληνική πόλη και την πολεοδομική σκέψη - Ιππόδαμος), που αποσπάσθηκαν από το κεφάλαιο (πρώτο) όπου αναπτύσσεται η εξέλιξη από τον οικισμό στην πόλη

Στο Μέρος Έκτο προστέθηκε παράγραφος για τις ασφαλιστικές δικλείδες εφαρμογής και τα "παραθυράκια" του ν.δ. του 1923 και της μεταγενέστερης πολεοδομικής νομοθεσίας μας. Ιδιαίτερες παράγραφοι έγιναν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού των μητροπολιτικών περιοχών, τα θέματα για το ρυθμιστικό σχέδιο Αθηνών, το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και τα ρυθμιστικά σχέδια άλλων πόλεων. Τέλος, προστέθηκε παράγραφος για τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτίρια, θέματα στα οποία η γ΄ έκδοση δεν περιείχε αναφορά.

Περισσότερα
Τίτλος: Πολεοδομία
Έτος: 2011
ISBN-13: 9789604457410
ISBN-10: 9604457411
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: Εξαντλημένο
16,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή