Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Αποδεκτή κατάσταση
Με κάποιες σημειώσεις --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν τσακιστεί, σκιστεί, αλλά δεν λείπει καμία σελίδα και το κείμενο μπορεί να διαβάστεί πλήρως.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 40 €
Πληρωμή με Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Νέα Σμύρνη, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Ο σκοπός του βιβλίου είναι να περιγράψει με κατανοητό τρόπο και πρακτικά παραδείγματα τις βασικές αρχές λειτoυργίας και αποτίμησης των σημαντικότερων προϊόντων στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Στo 1ο κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση κάποιων σημαντικών εισαγωγικών εννοιών και συζητείται η οργανωτική δομή και λειτουργίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική ανασκόπηση της έννοιας της παρούσας αξίας, λόγω της χρησιμότητάς της στην αποτίμηση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου. Το 3ο κεφαλαίο εισαγάγει τον αναγνώστη στις Βασικές διαδικασίες και ορισμούς των αγορών ξένου συναλλάγματος, ενώ το 4ο εξετάζει τα βασικότερα εργαλεία της αγοράς χρήματος. Στο 5ο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι αποτίμησης χρεογράφων σταθερής απόδοσης και συζητείται η ευαισθησία των τιμών των χρεογράφων στις μεταβολές των επιτοκίων. Το 6ο και 7ο κεφάλαιο εξετάζει (με πρακτικά παραδείγματα) τις βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου και κεφαλαιαγορών, καθώς και μερικές εφαρμογές των θεωρητικών υποδειγμάτων. Το 80 κεφαλαίο συζητά την έννοια της αποτελεσματικής αγοράς σε σχέση με τη διαθέσιμη πληροφόρηση, ενώ το 9ο κεφαλαίο αναλύει τις βασικές αρχές θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης μετοχών. Τέλος, το 100 κεφαλαίο αποτελεί μία εισαγωγή στις αγορές παραγώγων προϊόντων, περιγράφοντας τη λειτουργία και αποτίμηση των συμβολαίων forward, futures, option, και swap.

Σπύρος Ι. Σπύρου

Αθήνα, Ιούνιος 2003

Περισσότερα
Συγγραφέας: Σπύρος Ι. Σπύρου
Εκδόσεις: Μπένου Γ.
Έτος: 2003
ISBN-13: 9789608249387
ISBN-10: 9608249384
Κατηγορίες: Οικονομικά
6,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή