Μαθήματα γεωργικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας

Πολύ καλή κατάσταση
Απλά έχει ένα αυτοκόλλητο στο εξώφυλλο και κάποια υπογραμμισμένα μέσα,αλλά είναι άψογα διατηρημένο --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
17,31 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού προέκυψε από την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της Γεωργικής Μετεωρολογίας και της Κλιματολογίας που περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Γεωτεχνικών Τμημάτων και Σχολών άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και από φοιτητές διαφόρων τμημάτων των θετικών επιστημών, διότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο γραφής, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμο και να μπορεί να κατανοηθεί πλήρως από τους φοιτητές και, γενικά, από κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται τόσο για διάφορα θέματα της μετεωρολογίας και της κλιματολογίας όσο και για τις εφαρμογές τους στις γεωτεχνικές επιστήμες.

Στα πλαίσια των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών και για μία πληρέστερη σφαιρική εικόνα του μαθήματος, η ύλη του βιβλίου αυτού έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μιας εποικοδομητικής συζήτησης ανάμεσα στο διδάσκοντα και στους διδασκόμενους. Και αυτό, γιατί, με τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, ο αυριανός επιστήμονας εκπαιδεύεται στον τρόπο σκέψης και δράσης του στο χώρο της έρευνας και των εφαρμογών.

Η ύλη του βιβλίου, προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ φάσμα σχετικών θεμάτων και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη διδακτική του συνοχή, έχει χωριστεί σε δεκατρία κεφάλαια. Στα πρώτα κεφάλαια αναλύονται τα κύρια μετεωρολογικά φαινόμενα και περιγράφεται η επίδρασή τους στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Παράλληλα, εστιάζεται το ενδιαφέρον σ" εκείνα, που επηρεάζουν δυσμενώς τη γεωργική παραγωγή (παγετός, άνεμος, χαλάζι) και αναλύονται οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ειδικές προγνώσεις που ενδιαφέρουν τις γεωργικές δραστηριότητες. Παρέχονται, επίσης, ορισμένα στοιχεία για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και την επίδρασή της στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.

Στα τελευταία κεφάλαια περιγράφονται κλιματικοί και βιοκλιματικοί δείκτες, οι κλιματικές και βιοκλιματικές ταξινομήσεις, οι κλιματικές ζώνες της γης με την επικρατούσα σ" αυτές βλάστηση, καθώς και οι φαινολογικές παρατηρήσεις και η σχέση τους με τις κλιματικές συνθήκες ενός τόπου. Ακόμη, αναλύονται οι μικροκλιματικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από την επίδραση του αναγλύφου και των χρήσεων γης (τοπόκλιμα, κλίμα αγρού και δενδροκαλυμμένων επιφανειών) και περιγράφεται το μικρόκλιμα, που επικρατεί στους χώρους αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων, ενσταυλισμού των ζώων και του θερμοκηπίου. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο αστικό μικρόκλιμα, με παράδειγμα την πόλη της Αθήνας.

Θεωρούμε ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τους φοιτητές εκείνους που θα θελήσουν να ασχοληθούν μελλοντικά τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο με κάποιο εξειδικευμένο επιστημονικό κλάδο που σχετίζεται με τα γνωστικά πεδία της Γεωργικής Μετεωρολογίας και της Κλιματολογίας. [...]

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Περισσότερα
Εκδόσεις: Ζήτη
Έτος: 2010
ISBN-13: 9789604562312
ISBN-10: 9604562312
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 37,31 €
20,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή