Υγιεινή - ασφάλεια εργασίας και προστασία περιβάλλοντος

Πολύ καλή κατάσταση
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
2,72 €
Πληρωμή με PayPal
Παράδοση με Χέρι με χέρι και ΕΛΤΑ
Αθήνα, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Το βιβλίο αυτό έχει την πρόθεση να καλύψει δύο συγγενείς τομείς: την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι το ένα μέρος αφορά το μικροπεριβάλλον όπου εργαζόμαστε, ενώ το άλλο μέρος πραγματεύεται το μακροπεριβάλλον όπου κινούμαστε και ζούμε. Πολλά φαινόμενα και καταστάσεις είναι παρόμοια και για την αποφυγή διπλών αναφορών σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται απλές αναφορές για αυτά στο ένα μέρος του βιβλίου και περαιτέρω ανάπτυξη στο άλλο μέρος ή αν αυτό ήταν σκόπιμο υπάρχει μοναδική αναφορά και ανάπτυξη στο σημείο όπου θα ήταν πλέον πρόσφορο.

Η διατήρηση και η προστασία της υγείας των εργαζομένων είναι ένα κεφαλαιώδους σημασίας αντικείμενο. Αντιλήψεις, όχι του πολύ μακρινού παρελθόντος (πενήντα ή εκατό χρόνια πριν), όπου ο εργαζόμενος αντιμετωπιζόταν σαν αναλώσιμο, έχουν πλήρως ανατραπεί. Ευρύτατη νομοθεσία προστατεύει τους εργαζόμενους από τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί τα εργατικά ατυχήματα ή να έχουν μηδενισθεί οι επαγγελματικές νόσοι. Ενδεικτικό όμως της νέας αντίληψης είναι το γεγονός της ευρύτατης καθιέρωσης μαθήματος υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε όλες τις σχολές τεχνικής εκπαίδευσης.

Το ότι ο άνθρωπος είναι απαράδεκτο να ρυπαίνει και να υποβαθμίζει το περιβάλλον έχει πλέον αναγνωρισθεί σαν απαραίτητη δράση. Η εμφάνιση απειλητικών φαινομένων, όπως η καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έκαναν αντιληπτή σε όλους την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος σαν μια προϋπόθεση για την διατήρηση της ζωής του πλανήτη.

Η καθαρότητα όλων των τομέων (νερά, αέρας, γη), η διατήρηση των φυσικών ισορροπιών και η αποτροπή δυσμενών φαινομένων είναι πλέον υποχρέωση. Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων μαζί με όσα αναφέρθησαν προηγουμένως είναι η διαθήκη για τον 21ο αιώνα.

Το παρόν βιβλίο έχει δομηθεί σε τρία μέρη εκ των οποίων, το πρώτο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας έχει επιμεληθεί κυρίως ο Ν. Καρακασίδης και το δεύτερο μέρος για την προστασία του περιβάλλοντος ο Π. Θεοδωράτος, πιστεύοντας ότι θα συμβάλει στην επίτευξη εκπαιδευτικών αλλά και περιβαλλοντικών στόχων. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα
Εκδόσεις: Ίων
Έτος: 1997
ISBN-13: 9789604057153
ISBN-10: 9604057154
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 12,72 €
10,00 €
Αγγελίες του ίδιου πωλητή