Ψηφιακή σχεδίαση

Πολύ καλή κατάσταση
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Αθήνα, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

-Εννέα υποκεφάλαια πάνω στη γλώσσα περιγραφής κυκλωμάτων Verilog HDL εισήχθησαν στα κατάλληλα σημεία έτσι, ώστε ο αναγνώστης μπορεί να τα συμπεριλάβει στη μελέτη του ή να τα παραλείψει εάν θέλει. Η παρουσίαση της Verilog HDL είναι σε επίπεδο κατάλληλο για αρχάριους σπουδαστές που μαθαίνουν για τα ψηφιακά κυκλώματα για πρώτη φορά.

-Η ύλη πάνω στα συνδυαστικά κυκλώματα έχει αναδομηθεί και παρουσιάζεται πλέον σε ένα μόνο κεφάλαιο.

-Στα κεφάλαια για τα ακολουθιακά κυκλώματα δίνεται έμφαση στη σχεδίαση με D flip-flop, αντί των JK και RS flip-flop.

-Η ύλη πάνω στη μνήμη και τη προγραμματίσιμη λογική συγχωνεύτηκε σε ένα κεφάλαιο.

-Το κεφάλαιο 8 περιέχει κυρίως καινούρια ύλη και παρουσιάζει πλέον την ψηφιακή σχεδίαση σε Επίπεδο Μεταφοράς Καταχωρητών (Register Transfer Level-RTL), προετοιμάζοντας τον σπουδαστή για πιο προηγμένη σχεδίαση και περαιτέρω μελέτη με χρήση της Verilog HDL.

-Ένα νέο υποκεφάλαιο στο κεφάλαιο 11 συμπληρώνει τα εργαστηριακά πειράματα με πειράματα όπου γίνεται χρήση της Verilog HDL. Τα πειράματα αυτά επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγξει κυκλώματα που σχεδιάστηκαν στο εργαστήριο με χρήση του προσομειωτή HDL.

-Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό προσομειωτή HDL - τη δοκιμαστική έκδοση του VeriLogger Pro της SynoptiCAD, ενός περιβάλλοντος προσομείωσης HDL, το οποίο συνδυάζει όλα τα στοιχεία ενός τυπικού προσομειωτή της Verilog με μια ισχυρή γεννήτρια δοκιμαστικών εισόδων. Η δυνατότητα γρήγορου ελέγχου μοντέλων κυκλωμάτων του VeriLogger Pro επιτρέπει στον αναγνώστη να ελέγχει τη σχεδίαση του κάθε μοντέλου του κυκλώματος από κάτω προς τα πάνω. Όλα τα παραδείγματα HDL του βιβλίου υπάρχουν στο CD-ROM.

-Μια συνοδευτική ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες για καθηγητές και σπουδαστές, όπως διαφάνειες για όλα τα σχήματα βιβλίου, όλα τα παραδείγματα κώδικα HDL του βιβλίου, εισαγωγική παρουσίαση της Verilog, παραδείγματα χρήσης του λογισμικού VeriLogger Pro και άλλα. Η ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.prenhall.com/mano.

Περισσότερα
Συγγραφέας: M. Morris Mano
Εκδόσεις: Παπασωτηρίου
Έτος: 2005
ISBN-13: 9789607530639
ISBN-10: 9607530632
5,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή