ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 18ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν καινούριο
Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα "Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεύματα από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα" --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
12,20 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Αθήνα, Αττική
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας μας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια κληθήκαμε πολλές φορές να καλύψουμε ποικίλες διδακτικές ανάγκες που δεν σχετίζονταν άμεσα με τα κύρια επιστημονικά μας ενδιαφέροντα (εκπαιδευτική αξιολόγηση, επαγγελματική συμβουλευτική, ελληνική εκπαίδευση), λόγω έλλειψης επαρκούς διδακτικού προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει και η διδασκαλία μαθημάτων που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με διάφορα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεύματα.

Το σύστημα που επικρατεί στα Ελληνικά Πανεπιστήμια μας επέβαλε να υποδεικνύουμε στους φοιτητές που παρακολουθούσαν τα μαθήματά μας κάποιο διδακτικό εγχειρίδιο, παρά το γεγονός ό,τι δεν συμφωνούσαμε και δεν συμφωνούμε με την τακτική της διανομής ενός συγγράμματος στους φοιτητές. Η αδυναμία, όμως, να βρούμε κάποιο βιβλίο που να καλύπτει πλήρως όσα διδάσκαμε και να ανταποκρίνεται στο δικό μας προβληματισμό μας ανάγκασε αρκετές φορές να προβούμε στη συγγραφή σημειώσεων σχετικών με τις παραδόσεις μας. Έτσι προέκυψε και το παρόν βιβλίο.

Αρχικός πυρήνας του ήταν μια πρώιμη ατελής εργασία με τον τίτλο: "Οι φιλελεύθερες παιδαγωγικές τάσεις κατά τους νεώτερους χρόνους", η οποία εκδόθηκε το 1980. Τη μελέτη αυτή εμπλουτίσαμε αργότερα με νέα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στις πανεπιστημιακές παραδόσεις μας. [...] (Από την έκδοση)

Περισσότερα
8,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή