Βοτανική (Β΄έκδοση)

Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εξοικονομείς
8,75 €
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Λεπτομέρειες του βιβλίου

Η Μορφολογία και Ανατομία των οργανισμών είναι μια θεμελιώδης επιστήμη, η γνώση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για τη μελέτη των οργανισμών σε άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η Φυσιολογία, η Παθολογία, η Ταξινομική, η Γενετική, η Κυτταρολογία, η Οικολογία, η Παλαιοντολογία, η Βιοτεχνολογία, κτλ. Όσον αφορά τα φυτά, η μελέτη της μορφολογίας και ανατομίας τους (που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου) αναφέρεται τόσο στα θεμελιώδη όργανα, όπως ο βλαστός, το φύλλο και η ρίζα, όσο και στα επιγενή όργανα, όπως το άνθος, ο καρπός και το σπέρμα. Αναφορά γίνεται επίσης και σε όργανα που προέρχονται από μεταμορφώσεις των θεμελιωδών οργάνων.

Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο πραγματεύεται το φυτικό κύτταρο και γίνεται σε αυτό περιγραφή των διαφόρων οργανιδίων και άλλων εγκλείστων στοιχείων, στα οποία λαμβάνει χώρα ο κυτταρικός μεταβολισμός. Η έκταση του πρώτου μέρους δεν είναι μεγάλη, γιατί δεν αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα επιμέρους σύγγραμμα Κυτταρολογίας, αλλά απλώς να δώσει στον αναγνώστη την πληροφόρηση εκείνη που είναι απαραίτητη για να κατανοήσει την ύλη που ακολουθεί.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους φυτικούς ιστούς, δηλ. σε συναθροίσεις κυττάρων, τα οποία ανάλογα με τη λειτουργία τους, έχουν και διαφορετική μορφολογία και αναπτυξιακό πρότυπο. Για τη μελέτη των ιστών, βασική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της δομής και λειτουργίας του κυττάρου, η οποία αναφέρεται προηγουμένως. Στο κεφάλαιο των ιστών, περιγράφονται τα διάφορα μεριστώματα, καθώς και οι διαφοροποιημένοι πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστοί (επιδερμικός, παρεγχυματικός, στηρικτικός, αγωγός, εκκριτικός και περίδερμα).

Τέλος, στο τρίτο μέρος, στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση, γίνεται αναφορά στα φυτικά όργανα. Μελετάται η μορφολογία και ανατομία του βλαστού, του φύλλου, της ρίζας, του άνθους, του καρπού και του σπέρματος. [...]

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη δεύτερη έκδοση του αρχικού συγγράμματος με τον ίδιο τίτλο και ίδιο συγγραφέα που πρωτοκυκλοφόρησε το 1993. Κατά την πάροδο αρκετού χρόνου μέχρι σήμερα, η σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία εμπλουτίστηκε με πληθώρα δεδομένων, η ουσία των οποίων καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιπροσωπευθεί όσο γίνεται στο παρόν σύγγραμμα. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα
Εκδόσεις: University Studio Press
Έτος: 2015
ISBN-13: 9789601222080
ISBN-10: 9601222081
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 33,75 €
25,00 €
Άλλες αγγελίες του βιβλίου
Αγγελίες του ίδιου πωλητή