Στα μονοπάτια του βιβλίου
 (81)
@lizzy2019

Παράδοση:
Πληρωμή:
Alpha Bank Εθνική Τράπεζα
Περιοχή:
Νέα Ερυθραία, Αττική
Ομήρου Ηλιάδα _τόμος Α' (ραψωδίες Α-ε)
Ομήρου Ηλιάδα _τόμος Α' (ραψωδίες Α-ε)
1,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
έχει ορισμένες σημειώσεις με στυλό και τα φύλλα του είναι κιτρινισμένα λόγω παλαιότητας --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν τσακιστεί, σκιστεί, αλλά δεν λείπει καμία σελίδα και το κείμενο μπορεί να διαβάστεί πλήρως.
Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρου Ιλιάδα
0,50 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Έχει σημειώσεις με στυλό και τσακισμένες σελίδες --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν τσακιστεί, σκιστεί, αλλά δεν λείπει καμία σελίδα και το κείμενο μπορεί να διαβάστεί πλήρως.
Art Gallery - Σεζάν- τόμος 12
Art Gallery - Σεζάν- τόμος 12
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άριστη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Μποτιτσέλι-τόμος 7
Art Gallery - Μποτιτσέλι-τόμος 7
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άριστη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Ντα βίντσι-τόμος 3
Art Gallery - Ντα βίντσι-τόμος 3
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωρίς φθορές --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Ρενουάρ-τόμος 41
Art Gallery - Ρενουάρ-τόμος 41
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Γκογκεν-τόμος 19
Art Gallery - Γκογκεν-τόμος 19
4,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
έχει ένα μικρό σκίσιμο στο εξώφυλλο όπως φαίνεται στην φωτογραφία --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Κλίμτ-τόμος 16
Art Gallery - Κλίμτ-τόμος 16
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άριστη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Ντιφί- τόμος 41
Art Gallery - Ντιφί- τόμος 41
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άριστη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery -Μονέ- τόμος 8
Art Gallery -Μονέ- τόμος 8
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Μοντιλιάνι- τόμος 11
Art Gallery - Μοντιλιάνι- τόμος 11
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άριστη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Μπονάρ- τόμος 60
Art Gallery - Μπονάρ- τόμος 60
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άριστη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Ρούισνταλ-τόμος 35
Art Gallery - Ρούισνταλ-τόμος 35
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Μορό- τόμος 53
Art Gallery - Μορό- τόμος 53
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Mπος- τόμος 37
Art Gallery - Mπος- τόμος 37
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Τουλούζ-Λοτρέκ- τόμος 23
Art Gallery - Τουλούζ-Λοτρέκ- τόμος 23
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωρίς φθορές --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Σερά-τόμος 33
Art Gallery - Σερά-τόμος 33
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωρίς φθορές --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - τόμος 49
Art Gallery - τόμος 49
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Φρίντριχ- τόμος 68
Art Gallery - Φρίντριχ- τόμος 68
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωρίς φορές --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - τόμος 42
Art Gallery - τόμος 42
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - τόμος 46
Art Gallery - τόμος 46
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Ρέπιν-τόμος 69
Art Gallery - Ρέπιν-τόμος 69
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - τόμος 44
Art Gallery - τόμος 44
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery -Έρνστ- τόμος 66
Art Gallery -Έρνστ- τόμος 66
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωρίς φθορές --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery -  Μπλείκ -τόμος 48
Art Gallery - Μπλείκ -τόμος 48
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Μανέ- τόμος 21
Art Gallery - Μανέ- τόμος 21
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery -  Βαν Αϊκ -τόμος 50
Art Gallery - Βαν Αϊκ -τόμος 50
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery -  Κόνσταμπλ-τόμος 22
Art Gallery - Κόνσταμπλ-τόμος 22
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery -  Κουρμπέ-τόμος 34
Art Gallery - Κουρμπέ-τόμος 34
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery -  Βελασκεθ-τόμος 17
Art Gallery - Βελασκεθ-τόμος 17
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Ρεντόν-τόμος 39
Art Gallery - Ρεντόν-τόμος 39
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Χουίσλερ- τόμος 65
Art Gallery - Χουίσλερ- τόμος 65
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Ντε Κίρικο- τόμος 36
Art Gallery - Ντε Κίρικο- τόμος 36
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Πόλοκ-τόμος 41
Art Gallery - Πόλοκ-τόμος 41
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Art Gallery - Θεοτοκόπουλος-τόμος 6
Art Gallery - Θεοτοκόπουλος-τόμος 6
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καμία φθορά --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
ΟΙ 5 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΟΙ 5 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
2,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
έχει ένα μικρό σβήσιμο στην πρώτη κενή σελίδα --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.