Υποκειμενικότης και αυτοσυνείδηση κατά την αρχαιότητα

Υποκειμενικότης και αυτοσυνείδηση κατά την αρχαιότητα
Μη διαθέσιμο προς πώληση
Περιγραφή

Τo παρόν βιβλίο του oμοτίμου καθηγητού Πανεπιστημίου του Αμβούργου κ. Klaus Oehler αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, βλέπει το φως της δημοσιότητος και σ' ελληνικήν, τώρα, μετάφρασιν, υπό τους αρίστους οιωνούς. Πράγματι, προσφέρεται για μελέτη προς όσους Έλληνες φιλοσοφούντας δυσχεραίνονται στην ανάγνωση της γερμανικής, ώστε να μεταφέρει σ' αυτούς έναν προβληματισμόν ανανεωτικόν της ερμηνευτικής παραδόσεως. Οι θέσεις του συγγραφέως, δίχως να έρχωνται σ' αντίθεσιν προς παραδεδεγμένες αντιλήψεις, είναι άκρως διακριβωτικές, και σ' αυτό ακριβώς έγκειται η αναπροσδιοριστική προσφορά του έργου. Το γερμανικό πρωτότυπο ενεφάνιζε πολλές δυσχέρειες. Για τον λόγο αυτόν ο μεταφραστής του κειμένου κ. Χαρίτων Καρανάσιος, ερευνητής στο Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, είναι άξιος συγχαρητηρίων. Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο θα γνωρίσει και στην Ελλάδα την ίδιαν επιτυχία που εγνώρισε διεθνώς.

(Ε. Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.