ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ)
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Συνδυασμένη - παράλληλη ανάπτυξη και συνεξέταση : ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Το παρόν τετράτομο έργο αποτελεί τμήμα του περιεχομένου της Τράπεζας Πληροφοριών «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ». Η Τράπεζα αυτή ενημερώνεται σε ημερήσια βάση με όλες τις επερχόμενες μεταβολές στη νομοθεσία, κυρίως στη φορολογική, με τις εγκυκλίους των Υπουργείων και τη νομολογία των δικαστηρίων και υποστηρίζεται από ομάδα επώνυμων εξειδικευμένων επιστημόνων υπό την άμεση εποπτεία του καθηγητή κ. Ε. Σακέλλη. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.