Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο "Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόμος Ι (Θεσμικό δίκαιο), στην 3η πλήρως ενημερωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση, ενσωματώνει τις νομοθετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από την 2η, καλύπτοντας τη δράση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρώντας, συνάμα, τον πρωτοποριακό χαρακτήρα των προηγούμενων εκδόσεων, με την έννοια της διάρθρωσης της ύλης αφενός σε επίπεδο θεσμικού δικαίου (τόμος Ι) αφετέρου σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου (τόμος ΙΙ).

Αναφορικά με την εσωτερική διάρθρωση των ενοτήτων του παρόντος τόμου (Θεσμικό Δίκαιο, Τόμος Ι), στο εισαγωγικό κεφάλαιο επιχειρείται ιστορική αναδρομή που πραγματεύεται ζητήματα περί τη διαχρονική ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, περιγράφοντας την δικαιο-ιστορική διαδρομή από τις πρώτες απόπειρες υλοποίησης αυτής έως την πολιτική και συνταγματική προοπτική που παρουσιάζει η σημερινή Ενωμένη Ευρώπη.

Στη συνέχεια επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικουρούμενη από σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

Ο κύριος κορμός του συγγράμματος διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τη φύση, τη δομή και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη σκοπιά της θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της, ιδίως μέσω της ανάλυσης των βασικών και επικουρικών οργάνων και του ρόλου που αυτά επιτελούν (λ.χ. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο της ΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΕΚΤ, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κ.ά.).

Το τρίτο μέρος του συγγράμματος αφιερώνεται στο κεφαλαιώδες ζήτημα της ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Σε αυτό εκτίθενται θέματα, όπως οι θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της ΕΕ, η ιδιαίτερη φυσιογνωμία αυτής, καθώς και η καθιέρωση των βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της.

Τέλος, διεξοδική ανάπτυξη επιχειρείται στα ζητήματα που αφορούν στις πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο σύστημα ένδικης προστασίας που αυτό καθιερώνει. Το σύγγραμμα πλαισιώνει αλφαβητικό θεματικό ευρετήριο με παραπομπή στους βασικούς όρους του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα
Έτος: 2017
ISBN-13: 9789606222597
ISBN-10: 9606222594
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 34,20 €
Το θέλουν: 7 metabookers
Αγγελίες με γνωστά μεταφορικά
Πολύ καλή κατάσταση
Εξωτερικά άριστο. Οι σελίδες του είναι άθικτες. Έχει μόνο υπογραμμισμένους με μαρκαδόρο υπογράμμισης μερικούς τίτλους καθώς και ελάχιστες σημειώσεις στην πρώτη λευκή σελίδα. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
metabooker
1
Πληρωμή με Τράπεζα Πειραιώς και PayPal
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Πειραιάς, Αττική
Εξοικονομείς
20,20 €
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 50 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
14,00 €
από 34,20 €
Υπόλοιπες αγγελίες
Σαν καινούριο
Χωρίς καμία σημείωση.Άθικτο.Δεν έχει χρησιμοποιηθεί.Χωρίς καμία σημείωση ή υπογράμμιση --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Αγγελική
1
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Κομοτηνή, Ροδόπη
Εξοικονομείς
12,20 €
22,00 €
από 34,20 €