Σύμμικτες κατασκευές

Σύμμικτες κατασκευές
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Οι "Σύμμικτες κατασκευές" αναλύουν έργα των οποίων τα φέροντα στοιχεία αποτελούνται από τα δύο συνηθέστερα δομικά υλικά, το χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δύο υλικών ικανοποιούνται κατά το βέλτιστο τρόπο τα κριτήρια φέρουσας ικανότητας, λειτουργικότητας, ολκιμότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο. Στα σημανικά πλεονεκτήματα των σύμμικτων κατασκευών οφείλεται η μεγάλη τους διάδοση σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε περιοχές μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται θέματα σχεδιασμού συμμίκτων δοκών, πλακών υποστυλωμάτων και των συνδέσεών τους με αναφορά σε κτίρια και γέφυρες. Εξετάζονται οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 4 προσαρμοσμένες στον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος. Δίνονται κριτήρια και κανόνες εφαρμογής για την πρακτική αντιμετώπιση θεμάτων πυροπροστασίας. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές βάσεις όσο και μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων εφαρμογής, τα οποία συμβάλλουν την καλύτερη κατανόηση της ύλης.

Στην 2η Έκδοση προστέθηκαν κεφάλαια που αφορούν τις σύμμικτες γέφυρες, τους σχετικούς ελέγχους σε κόπωση, νέου τύπου διατμητικοί σύνδεσμοι, νέες διατάξεις συμμίκτων πλακών, καθώς και διάφορα νέα στοιχεία.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.