Κατηγορίες    Επιχειρήσεις    Management    Στατιστικές τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων
Στατιστικές τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων

Στατιστικές τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

Η σύγχρονη προσέγγιση στο Management βασίζεται στη διαρκή βελτίωση τόσο των διαδικασιών παραγωγής όσο και των πωλουμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η θεώρηση αυτή απαιτεί - τουλάχιστον - την κατανόηση

των βασικών εννοιών της Στατιστικής, ενσωματώνοντας έτσι τη στατιστική σκέψη στη διοικητική πρακτική.

Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του παρόντος βιβλίου. Να παρουσιάσει στον αναγνώστη (φοιτητή ή επαγγελματία manager) τις βασικές έννοιες της Στατιστικής που απαιτούνται στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κατά τρόπο ενιαίο, περιεκτικό, σύντομο και, κυρίως, κατανοητό.

Επίσης στο βιβλίο περιέχονται εφαρμογές:

-Πρόγνωσης Πωλήσεων

-Ποιοτικού Ελέγχου

-Διοίκησης Έργων

-Χρηματιστηριακές

Ύλη συνήθως πολλών εκατοντάδων σελίδων, που σπάνια διδάσκεται ολόκληρη σε ένα εξάμηνο και ακόμη σπανιότερα γίνεται κατανοητή, δίνεται με τη χρήση όσο το δυνατόν απλούστερων μαθηματικών. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)