Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών

Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών

Η Χημική Μηχανική ολοκληρώνεται αλλά και αποτυπώνεται συνολικά με το Σχεδιασμό των Χημικών Βιομηχανιών. Με άλλα λόγια ο Σχεδιασμός είναι το προϊόν σύνθεσης των βασικών γνώσεων της Χημικής Μηχανικής.

Η Εφαρμογή του Σχεδιασμού στην πράξη χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό αποφάσεων, που πρέπει να πάρει ο Χημικός Μηχανικός, ώστε το τελικό αποτέλεσμα (δηλ. το παραγόμενο προϊόν) να είναι οικονομικά και κοινωνικά αποδεκτό.

Στην παρούσα έκδοση προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τις φάσεις και τις διαδικασίες του Σχεδιασμού στην πλέον σύγχρονη έκφρασή τους. Ταυτόχρονα περιλάβαμε πλήθος εφαρμογών και ερωτήσεων, ώστε ο αναγνώστης να εμβαθύνει στην κατανόηση των προβλημάτων.

Συγκεκριμένα στο βιβλίο αντιμετωπίζονται θέματα όπως: διαμόρφωση διαγραμμάτων ροής, ανάπτυξη και επίλυση μαθηματικών προτύπων, παραμετρική και δομική αριστοποίηση κ.ά.

Η προσπάθειά μας είχε ως αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσει όλους εκείνους που ασχολούνται με το Σχεδιασμό Χημικών Βιομηχανιών. Βέβαια ο αναγνώστης είναι εκείνος που θα αποφασίσει για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τους Δρς. Χ. Κυρανούδη, Γ. Μπισαράτ και το Χημ. Μηχ. Γ. Ζώη για την επιμέλεια της έκδοσης. (Από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Περισσότερα
Εκδόσεις: Παπασωτηρίου
Έτος: 1993
ISBN-13: 9789608533400
ISBN-10: 9608533406
Κατηγορίες: Χημεία
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 20,00 €
Δεν είναι διαθέσιμο