ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος έργου αποτέλεσε η συμμετοχή μου ως διδάσκοντος σε πρόγραμμα προετοιμασίας της «Νομικής Βιβλιοθήκης» για σπουδαστές, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις για τη κτήση της δικηγορικής ιδιότητας. Άμεσα αντιλήφθηκα πλήρως ότι η θεωρητική επισκόπηση των ομολογουμένως πολυδαίδαλων διατάξεων της διοικητικής δικονομίας πρέπει απαρεγκλίτως να συνοδεύεται από την ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων, προκειμένου τα ειδικότερα αναφυόμενα νομικά ζητήματα να καταστούν εν τοις πράγμασιν απτά και εύληπτα και να επιτευχθεί στο βέλτιστο βαθμό η αφομοίωση της θεωρητικής ύλης. Το παρόν έργο στοχεύει ακριβώς στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων.

Μεθοδολογικά ενσυνείδητα επιλέχθηκε η στοχευμένη κάθε φορά απομόνωση επί μέρους συγκεκριμένων νομικών θεμάτων, ώστε ο αναγνώστης να συγκεντρώνεται απόλυτα και αποκλειστικά σε έκαστο τούτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ολοκληρωτική και εδραία κατανόηση των προβαλλόμενων λύσεων. Εγγενής προτεραιότητά μου κατά τη συγγραφή της παρούσης μελέτης υπήρξε η ανάδειξη με τον πλέον εναργή και απτό τρόπο των εφαρμοζόμενων κάθε φορά ρυθμίσεων, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος ο αναγνώστης να απωλέσει τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του ένεκα της θέσεως πολυσχιδώς συνδυαστικών ερωτημάτων (που κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει τη στόχευση ενός άλλου έργου με διαφορετικό όμως προσανατολισμό). Η πρωτογενής αυτή επιλογή βεβαίως είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας πλήθους (240 εν προκειμένω) πρακτικών θεμάτων, προκειμένω να επιτευχθεί στο μέτρο του εφικτού η δειγματοληπτική εμπέδωση έγγιστα όλου του εύρους του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Η ενεργητική τριβή με το σύνολο των πρακτικών φρονώ ότι καθιστά τον αναγνώστη απολύτως ικανό όπως μετέπειτα αντιμετωπίσει επιτυχώς κάθε απλό ή σύνθετο νομικό ζήτημα, που αναφύεται κατά την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. [...] (Από το "Αντικείμενο του έργου")

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.