ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 0,99 € με Box Now + metabook έως 30/4. Αγόρασε τώρα

Πλάτωνος Συμπόσιο

Πλάτωνος Συμπόσιο

Όχι χωρίς ιδιαιτέραν συγκίνησιν παραδίδω εις την δημοσιότητα την παρούσαν έκδοσιν του Συμποσίου. Είναι ο πρώτος τόμος σειράς εκδόσεων, η οποία, ιδρυθείσα κατά το έτος της 100ετηρίδος του Αδαμαντίου Κοραή, του μεγάλου αρχηγέτου των νεωτέρων ελλήνων φιλολόγων, πραγματοποιεί ό,τι είναι, ό,τι πρέπει να είναι το όνειρο κάθε έλληνος φιλολόγου, δια τον οποίον η Αρχαιότης είναι κάτι περισσότερον παρά επάγγελμα. Και είναι το πρώτο βιβλίο εις το οποίον τολμώ να παρουσιάσω εις ευρυτέραν δημοσιότητα ένα δείγμ’ από τον τρόπον, που εκατάλαβα και αγάπησα ως τώρα τον Πλάτωνα. Τώρα που το βλέπω τυπωμένο, αισθάνομαι, μακράν από κάθε συμβατική μετριοφροσύνην, τας ατελείας του· περισσοτέρας θα εύρουν άλλοι. Ας μη μου αρνηθούν τουλάχιστον την αγάπην εις το έργον μου.

[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Περισσότερα
Συγγραφέας: Ιωάννου Συκουρτη
Εκδόσεις: Εστία
Έτος: 1992
ISBN-13: 9600500355
ISBN-10: 9600500355
Κατηγορίες: Αρχαία ελληνικά
Το θέλει: 1 metabooker
Δεν είναι διαθέσιμο