Θεραπευτικές ασκήσεις

Θεραπευτικές ασκήσεις
Μη διαθέσιμο προς πώληση
Περιγραφή

Στη διάρκεια των 5 περασμένων ετών, είδαμε πολλές αλλαγές στο σύστημα παροχής ιατρικής περίθαλψης. Ακόμη και αν, δινόταν πάντοτε έμφαση στην βελτίωση της λειτουργίας, η ανάγκη τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας ως λειτουργικό αποτέλεσμα είχε καθοριστική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι θεραπευτές αποφασίζουν για τη θεραπευτική παρέμβαση. Προσπαθήσαμε να περιλάβουμε αυτή την τάση σε αυτή την έκδοση των Θεραπευτικών Ασκήσεων διατηρώντας την πρωταρχική πρόθεση και παρουσίαση του κειμένου, δηλαδή, να δημιουργήσουμε μία βάση από ιδέες και τεχνικές πάνω στην οποία θα μπορεί να στηριχθεί ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας. Ανανεώσαμε επίσης τις πληροφορίες σύμφωνα με την τρέχουσα έρευνα στον τομέα της άσκησης και της μετεγχειρητικής αποκατάστασης πολλών ορθοπαιδικών καταστάσεων και δώσαμε περισσότερη έμφαση σε ασκήσεις σχεδιασμένες με σκοπό την βελτίωση της σταθερότητας στις λειτουργικές δραστηριότητες. Εικόνες που απεικονίζουν τη σταθερότητα και τις ασκήσεις κλειστής αλυσίδας έχουν προστεθεί σε αυτή την έκδοση με σκοπό να υποβοηθήσουν την οπτικοποίηση της εφαρμογής των τεχνικών. Στην τρίτη έκδοση οι βασικές αλλαγές αφορούν στα παρακάτω σημεία:

- Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιλαμβάνεται η διαφοροποίηση των αντιλήψεων για τη βλάβη, την ανικανότητα και την αναπηρία και δίνεται έμφαση στη σημασία της μέτρησης των λειτουργικών αποτελεσμάτων όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στο σχεδιάγραμμα της αξιολόγησης και της εκτίμησης.

- Το κεφάλαιο που αφορά την αερόβια άσκηση (κεφάλαιο 4) μετακινήθηκε από το ειδικό μέρος στο πρώτο μέρος με σκοπό να δοθεί έμφαση στη σημασία της αερόβιας φυσικής κατάστασης και αντοχής στην εκπαίδευση της άσκησης για τη συνολική πρόοδο της λειτουργικής ικανότητας.

- Επιπλέον βασικές πληροφορίες σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα τραυματικά σύνδρομα και τα κοινά σύνδρομα δίνονται στα κεφάλαια που αφορούν στα άκρα και τη σπονδυλική στήλη.

- Εμπλουτίστηκε με νέες απόψεις και υλικό που αφορά λειτουργικές ασκήσεις συμπεριλαμβανομένου τις ασκήσεις κλειστής αλυσίδας, τις πλειομετρικές και την εκπαίδευση για σταθεροποίηση. Συγχρόνως επικράτησε η ανάγκη για επιλεκτική μυϊκή επανεκπαίδευση και άσκηση μέσω ασφαλών και κατάλληλων ασκήσεων ανοικτής αλυσίδας.

- Αναδιοργανώθηκαν τα κεφάλαια που αφορούν τα άκρα έτσι ώστε μετά από μια σύντομη κινησιολογική παρουσίαση ακολουθεί μια συζήτηση των κοινών καταστάσεων η οποία στη συνέχει συνοδεύεται από τη χειρουργική παρέμβαση και το πλάνο για τη μετεγχειρητική αποκατάσταση της κάθε περίπτωσης. Στο τελευταίο μέρος κάθε κεφαλαίου περιγράφονται οι ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι της θεραπείας για κάθε αρθρική περιοχή. Πιστεύουμε ότι αυτή η αναδιοργάνωση προσθέτει την απαραίτητη ροή στο υλικό.

- Αναδιοργανώθηκαν τα κεφάλαια που αφορούν την σπονδυλική στήλη έτσι ώστε μετά την κινησιολογία ακολουθεί η παρουσίαση της θεραπείας των οξέων καταστάσεων, αρχικά, και στη συνέχεια των υποξέων προβλημάτων και των προβλημάτων στάσης. Οι αρχές για την εκπαίδευση της σπονδυλικής σταθεροποίησης έχουν ενσωματωθεί στις κλασικές ασκήσεις με σκοπό να βοηθήσουν τον αναγνώστη να αναγνωρίσει τον στόχο και την αξία κάθε τύπου άσκησης όταν σχεδιάζει θεραπευτικά προγράμματα με στόχο τη λειτουργική αποκατάσταση. Όσοι ήδη γνωρίζουν την 1η και 2η έκδοση αυτού του βιβλίου θα εντοπίσουν την απουσία του κεφαλαίου σχετικά με τη σκολίωση. Υλικό σχετικά με την κατάσταση αυτή έχει περιληφθεί στο κεφάλαιο 15 που αφορά στη θεραπεία των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης.

- Αναθεώρηση και επέκταση του κεφαλαίου 17 "Βασικές Αρχές Άσκησης σε Έγκυο Ασθενή" με σκοπό να περιληφθούν πληροφορίες σχετικά με την προγεννητική αερόβια άσκηση, όπως αυτές προκύπτουν από πρόσφατη έρευνα του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων.

- Όλα τα κεφάλαια περιέχουν καινούριες πληροφορίες που προκύπτουν από την πρόσφατη έρευνα. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.