Κατηγορίες    Παιδικά    Μυθολογία και μύθοι    Ο Τρωικός πόλεμος
Ο Τρωικός πόλεμος

Ο Τρωικός πόλεμος

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

Ο Πάρης, ο γιος του βασιλιά της Τροίας, έκλεψε την Ωραία Ελένη της Σπάρτης και ντρόπιασε

την Ελλάδα. Ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες κι έγινε ο Τρωικός Πόλεμος που κατέστρεψε τους δυο λαούς.

Πήραν πίσω την ωραία; Άξιζε να χυθεί τόσο αίμα για την ωραία βασίλισσα