Ο Ιωάννης Μαυρόπους υμνογράφος του Αγίου Νικολάου

Ο Ιωάννης Μαυρόπους υμνογράφος του Αγίου Νικολάου
Μη διαθέσιμο προς πώληση
Περιγραφή

Η έκδοση των κανόνων τον Μαυρόποδος στον Άγιο Νικόλαο αποτελούσε παλαιά μας επιθυμία, που την αναβάλαμε εξ αιτίας πολλών άλλων υποχρεώσεων. Έφθασε όμως το πλήρωμα του χρόνου και έτσι σήμερα με πολλή ικανοποίηση παραδίδομε το έργο, διότι πιστεύομε ότι αναδεικνύεται και με την έκδοση αυτή το σημαντικό ποιητικό τάλαντο του Μαυρόποδος.

Για την κριτική έκδοση του κειμένου και όσα τη συνοδεύουν ακολουθήσαμε τον κλασικό τρόπο εκδόσεως των κειμένων. Την εισαγωγή τη συντάξαμε στη νέα Ελληνική για να καταστήσαμε το βιβλίο περισσότερο προσιτό.

Στο τέλος του βιβλίου προστέθηκε ο βίος του Αγίου Νικολάου, διότι θεωρήθηκε απαραίτητο συμπλήρωμα της εκδόσεως. Επειδή το κείμενο, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, παρουσιάζει μεγάλη ποιητική χάρι και ζωντάνια κρίναμε απαραίτητο να προσθέσομε και μία σειρά εικόνων, που αναφέρονται στα εξιστορούμενα περιστατικά από το κείμενο και έτσι καθιστούν εναργέστερη την μορφή του Αγίου Νικολάου. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.