Μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα εγράφη για να ικανοποιήσει κατά πρώτον τις ανάγκες του μαθήματος των Μεταλλικών Κατασκευών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παρά ταύτα κατεβλήθη προσπάθεια, με την πληθώρα επεξηγήσεων και παραδειγμάτων, να αποτελέσει τούτο χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών και τους ασχολουμένους στην πράξη με την μελέτη των μεταλλικών κατασκευών.

Η συνοπτική εξέταση της θεωρίας, η οποία προτάσσεται σε πολλά κεφάλαια του παρόντος συγγράμματος, προσφέρει καλύτερη κατανόηση των μεθόδων και τύπων υπολογισμού, ενώ παράλληλα η παρουσίαση πολλών παραδειγμάτων στο τέλος κάθε κεφαλαίου, πρακτικού κυρίως ενδιαφέροντος, συμπληρώνει την ανάπτυξη των θεμάτων με σκοπό ο σπουδαστής ή ο μελετητής να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά ως υποδείγματα στις συνήθεις περιπτώσεις των κατασκευών που θα μελετήσει.

Οι μεταλλικές κατασκευές εφαρμόζονται διεθνώς όλο και περισσότερο. Σ` αυτό βοήθησε η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στην παραγωγή και χρήση καταλλήλων υλικών και κυρίως των εξαιρετικών ποιοτήτων χάλυβα. Αναμφισβήτητα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς έργων του Μηχανικού.

[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.