Κατηγορίες    Θετικές επιστήμες    Matlab για επιστήμονες και μηχανικούς
Matlab για επιστήμονες και μηχανικούς

Matlab για επιστήμονες και μηχανικούς

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

- Επεξεργασία σήματος

- Νευρωνικά δίκτυα

- Θεωρία ελεγκτών

- Βασικούς υπολογισμούς

- Simulink

- Γενετικοί αλγόριθμοι

- Χρονική απόκριση συστημάτων

- Πράξεις με ανώτερα μαθηματικά

- Fuzzy Logic

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

- Σχεδίαση γραφημάτων

Το Matlab είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα τεχνικού προγραμματισμού και ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον για την ανάλυση στοιχείων και την ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών. Η νέα αυτή έκδοση του Matlab για μηχανικούς περιλαμβάνει σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα στους τομείς της αποδοτικότητας προγραμματισμού και κώδικα, της σχεδίασης και της απεικόνισης, των μαθηματικών, της πρόσβασης και επεξεργασίας στοιχείων, και στην απόδοση σε σχέση με προηγούμενης εκδόσεις. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)