ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΛΙΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (ΕΞΑΤΟΜΟ)

ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΛΙΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (ΕΞΑΤΟΜΟ)
Τιμή:
20,00 €
212,00 €
Εξοικονομείς 90% 🔥🔥🔥🔥
Τελευταίο κομμάτι
Κατάσταση: Πολύ καλή
Περιγραφή

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ και την ΟΡΘΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ είναι απαραίτητοι αι εξής διευκρινίσεις:

Το ανά χείρας λεξικόν περιέχει την ορθογραφίαν, αναγνώρισιν, ερμηνείαν και κλίσιν των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και αριθμητικών της αρχαίας, μεσαιωνικής και καθαρευούσης, πλην όμως είναι κατ" εξοχήν Λεξικόν κλίσεως, ήτοι μελετά τα προβλήματα, τα προκύπτοντα κατά την μεταβολήν, την οποίαν υφίστανται εις την κατάληξιν τα κλιτά μέρη του λόγου (πλην των ρημάτων, τα οποία κλίνονται εις το Μέγα Λεξικόν Ρημάτων), καθώς και τα συναφή προβλήματα του τονισμού. Ως εκ τούτου η χροιά του είναι πασιφανώς μορφολογική.

Η μορφή του έργου και η βασική αποστολή του, συνδυασμένη με την έννοιαν του χώρου επέβαλε περιορισμόν των πολλών σημασιών, τας οποίας δύναται να έχη εκάστη λέξις. [...]

Δια την σωστήν χρήσιν του Λεξικού υπό των μαθητών, εις τους οποίους κυρίως απευθύνεται, επιβάλλεται όπως κατ" αρχάς απαντήσουν μόνοι εις τας τιθεμένας παρατηρήσεις και κατόπιν, προς επιβεβαίωσιν των απαντήσεων ή προς άρσιν των αμφιβολιών των, να ανατρέξουν εις τούτο. Οι μαθηταί του Δημοτικού κατά κανόνα πρέπει να προτιμούν τους δευτέρους τύπους κατά την κλίσιν, διότι προηγούνται αι καταλήξεις της αρχαίας και ακολουθούν αι καταλήξεις της καθαρευούσης, την οποίαν και διδάσκονται εις τα σχολεία των. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Αγγελίες
20,00 € Πολύ καλή κατάσταση
τομο 1 Α-ατλας
Παράδοση με Χέρι με χέρι.
Αθήνα, Αττική
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.