Κοινωνιολογία της θρησκείας

Κοινωνιολογία της θρησκείας
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η Κοινωνιολογία της θρησκείας ενδιαφέρει εξίσου τόσο τη θρησκειολογία όσο και την Κοινωνιολογία. Η μεν θρησκειολογία έχει την ευκαιρία όχι μόνο για αναγνώριση και διερεύνηση του κοινωνικού χώρου, ώστε να είναι δυνατή και αποτελεσματική η δραστηριοποίησή της, αλλά και για αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία. Η δε Κοινωνιολογία διαθέτει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση, ερμηνεία και κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου. Το ενδιαφέρον γίνεται εντονότερο σήμερα που και οι δύο περιοχές επεκτείνουν το χώρο τους σε δομές και λειτουργίες και πολυπλέκουν την προβληματική τους.

Το ενδιαφέρον της Κοινωνιολογίας της θρησκείας στρέφεται σε τρία βασικά επίπεδα: Την ανάδειξη των κοινωνικών γενεσιουργών αιτίων του θρησκευτικού φαινομένου, τη διερεύνηση αφενός των κοινωνικών χαρακτηριστικών του θρησκευτικού και αφετέρου των θρησκευτικών χαρακτηριστικών του κοινωνικού χώρου, και τέλος την εξέταση των αμοιβαίων σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.