Κατηγορίες    Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες    Κοινωνικός και οικονομικός άτλας της Ελλάδας
Κοινωνικός και οικονομικός άτλας της Ελλάδας

Κοινωνικός και οικονομικός άτλας της Ελλάδας

Λεπτομέρειες
10,00 € 10,00 € 1 Διαθέσιμο
26,36 €

Εξοικονομείς 62% 🔥🔥

Τελευταίο κομμάτι

Κατάσταση: Σαν καινούριο
Εμφάνισε
1 αγγελία

Ο πρώτος τόμος του κοινωνικού και οικονομικού Άτλαντα της Ελλάδας παρουσιάζει χαρτογραφικά, και παράλληλα επιχειρεί να ερμηνεύσει, σημαντικά φαινόμενα και μεγέθη που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές πόλεις και την ανάπτυξή τους κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Τα φαινόμενα αυτά εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-αστικοποίηση και αστικό δίκτυο

-το δομημένο περιβάλλον της αστικής μεγέθυνσης

-κοινωνικοδημογραφικές δομές και απασχόληση

-κοινωνικός εξοπλισμός και υποδομές

-στοιχεία εκλογικής γεωγραφίας των πόλεων.

Αγγελίες

Κοινωνικός και οικονομικός άτλας της Ελλάδας
10,00 €
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Παράδοση με:
Ταχυδρομείο Χέρι με χέρι