Καλλιέργης

Καλλιέργης
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Κατά την μελέτην των τοιχογραφιών δεν επέμεινα εις την αναλυτικήν εικονογραφικήν εξέτασιν όλων των παραστάσεων διότι ήδη ο G. Millet εις το βιβλίον του Recherches sur l" iconographie de l" Evangile ως και άλλοι σοφοί ησχολήθησαν με πολλάς από αυτάς. Επέμεινα κατά κύριον λόγο εις εκείνας αι οποίαι δεν περιελήφθησαν εις προηγούμενην έρευναν ή δεν περιεγράφησαν και δεν ηρμηνεύθησαν ορθώς. [. . .] (Από την έκδοση)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.