ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

«Οι ανατολικοί λαοί - Ο αρχαιότερος πολιτισμός»:

Ο πρώτος πολιτισμός, ο οποίος ενεφανίσθη εις ελληνικάς χώρας, εις τας νήσους και τα παράλια του Αιγαίου πελάγους με κέντρον την Κρήτη, είναι ο πολιτισμός των Αιγαίων.

Αλλά και οι Αιγαίοι δεν αντιπροσωπεύουν τον αρχαιότερον πολιτισμόν. Πολύ προ αυτών ανέπτυξαν σπουδαίον πολιτισμόν άλλοι λαοί, οι οποίοι έζησαν εις την Ασίαν και εις τας χώρας της νοτιοανατολικής Μεσογείου θαλάσσης. Ούτοι ονομάζονται Ανατολικοί Λαοί. Εξ αυτών σπουδαιότεροι είναι οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες, οι Εβραίοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι, οι Χετταίοί και οι Πέρσαι.

Ο αρχαιότερος πολιτισμός είναι ιδικόν των έργον, η δε επίδρασίς του εις τον πολιτισμόν των Αιγαίων και κατόπι των Ελλήνων υπήρξε μεγάλη. Δια τούτο είναι ανάγκη να γνωρίσωμεν τους λαούς αυτούς και τον πανάρχαιον και λαμπρόν πολιτισμόν των. [...] (Από την έκδοση)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.