Ιστορία Γ΄ λυκείου

Ιστορία Γ΄ λυκείου
Μη διαθέσιμο προς πώληση
Περιγραφή

Στο παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο:

- Αποδίδεται το περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης του σχολικού βιβλίου με εκτενή και σχεδιαγραμματικό τρόπο.

- Δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την καλύτερη κατανόηση της εξεταστέας ύλης.

- Αναλύονται όλες οι ιστορικές πηγές του σχολικού βιβλίου.

- Παρέχεται μεγάλος αριθμός πρόσθετων ιστορικών πηγών για εξάσκηση των μαθητών.

- Παρατίθενται ερωτήσεις κατανόησης σε κάθε θεματική ενότητα.

- Δίνονται χρονολογικοί πίνακες για καλύτερη εκμάθηση της ύλης.

- Περιλαμβάνονται κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο.

- Μέσω των επαναληπτικών ερωτήσεων επιχειρείται η παροχή πρόσθετης βοήθειας στους μαθητές προκειμένου να αντιληφθούν τις αδυναμίες τους πριν τις εισαγωγικές εξετάσεις.

- Μέσω των φωτογραφιών δίνονται παραστάσεις- εικόνες ιστορικών γεγονότων.

- Παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία για την περαιτέρω εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό γνώσεων.

Στο επίμετρο του βιβλίου δίνονται οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.