Κατηγορίες    Ιατρική    Ιστολογία
Ιστολογία

Ιστολογία

Λεπτομέρειες
60,00 € 60,00 € 1 Διαθέσιμο
151,29 €

Εξοικονομείς 60% 🔥🔥

Τελευταίο κομμάτι
Εμφάνισε
1 αγγελία

Τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός βιβλίου εισαγωγής στην ιστολογία, είναι η πλούσια, αλλά ταυτοχρόνως εύστοχη, εικονογράφηση, τόσο των ιστολογικών φωτογραφιών όσο και των σχημάτων, καθώς και η δωρική, αλλά γλαφυρή και εύληπτη, παράθεση κειμένου. Ένα ακόμη χρήσιμο στοιχείο είναι η με πολύ προσοχή επιλογή των λεπτομερειών της συνολικής παρουσίασης, με τρόπο ώστε αυτές να σχετίζονται με τις ανάγκες κατανόησης της λειτουργίας, της παθοφυσιολογίας και της παθολογίας, που είναι τελικά και ο στόχος της απαρτιωμένης κατάρτισης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, και έχοντας ως δεδομένη την παρακολούθηση των αναφερθεισών παραμέτρων στα διαθέσιμα διεθνώς αντίστοιχα βιβλία, αποφασίσθηκε η απόδοση της "Ιστολογίας" του Netter στην ελληνική γλώσσα, επειδή το βιβλίο αυτό καλύπτει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Έτσι, ο ελληνόγλωσσος επιστήμονας, μπορεί να ανατρέχει, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, στις καταγραφές του βιβλίου, για να εμπλουτίζει και να ανανεώνει τις γνώσεις του, ώστε να δημιουργεί συνθήκες ευληπτότητας των άλλων παραμέτρων, που απαιτούν πολύ καλή γνώση της δομής των ιστών και των κυττάρων.

Το ανά χείρας βιβλίο έχει μια πολύ ισορροπημένη και περιεκτική παρουσίαση της βασικής ιστολογίας, έχοντας πάντα ως σταθερό σημείο αναφοράς ότι ο επιστήμονας μόνο μέσω της μορφολογίας, μπορεί να κατανοεί τη λειτουργία, και εξ αυτής είναι σε θέση να κτίσει μια βαθιά θεωρητική σκέψη, την οποία μπορεί να συνδέσει με την ιατρική πράξη, καθώς και με οποιουδήποτε τύπου σχετιζόμενη ερευνητική προσέγγιση.

Ο όγκος της πληροφορίας σήμερα, για οποιοδήποτε θέμα και οπωσδήποτε για την ιστολογία, είναι τεράστιος, και συσσωρεύεται καθημερινά με αδιανόητους ρυθμούς, τους οποίους δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο σύνολό τους. Στο ανά χείρας βιβλίο υπάρχει μια πλήρως ισορροπημένη παρουσίαση της κλασικής γνώσης, μαζί με ένα επιλεγμένο αριθμό πρόσφατων καταγραφών και ανακαλύψεων, που έχουν αποκτηθεί μέσω των σύγχρονων εφαρμογών και των τεραστίων δυνατοτήτων που προσφέρει η εποχή μας. Η επιλογή αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ευαίσθητη, διότι μέσα από ένα τεράστιο όγκο παρουσίασης, είναι βέβαιο ότι θα εξαφανισθεί και θα απαξιωθεί η ουσιαστική βασική γνώση που είναι απαραίτητη ως δομικό στοιχείο του κάθε επιστημονικού οικοδομήματος. Υπάρχουν όμως νεώτερες εξελίξεις και λεπτομέρειες, που είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη δόμηση της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης, οι οποίες με εύστοχο και άριστο επιλεκτικό τρόπο, παρατίθενται στο βιβλίο, ώστε να διευκολύνεται και η σύγχρονη ιατρική αντίληψη, μέσω των νέων σχετικών επιστημονικών καταγραφών.

Με το παραπάνω σκεπτικό αποφασίσθηκε από το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η μετάφραση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του από κάθε ενδιαφερόμενο ιατρό, οιασδήποτε ειδικότητας, από τον κάθε επιστήμονα και ερευνητή, και κυρίως βέβαια από τους φοιτητές μας.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας για την εξόχως συνεργατική και λυσιτελή προσπάθεια της απόδοσης του κειμένου και της επιστημονικής ορολογίας στην ελληνική γλώσσα.

Άξια επιβραβευτικής μνείας είναι και η άρτια εκδοτική προσπάθεια του εκδοτικού οίκου Π.Χ. Πασχαλίδη, σ' αυτό το πολύπλοκο αλλά επιτυχές εγχείρημα. (Αναστάσιος Μάνθος, από τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση)

Αγγελίες

Ιστολογία
60,00 €
Κατάσταση: Καλή
Παράδοση με:
- Ταχυδρομείο
- Χέρι με χέρι (Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία)
Eurobank