Ιατρική φυσιολογία(Guyton & Hall) 13η έκδοση

Ιατρική φυσιολογία(Guyton & Hall) 13η έκδοση
Τιμή από
80,00 €
93,45 €
Εξοικονομείς 14%
Τελευταίο κομμάτι
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Το θέλουν 2 metabookers
Περιγραφή

Η 13η έκδοση της Ιατρικής Φυσιολογίας των Guyton and Hall συνεχίζει τη μακρά παράδοση ως το πιο δημοφιλές σύγγραμμα φυσιολογίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Σε αντίθεση με άλλα συγγράμματα του κλάδου, ο εν λόγω οδηγός διατυπώνει πολύπλοκες έννοιες σε γλώσσα εύκολη και κατανοητή.

ΜΕΡΟΣ Ι

Εισαγωγή στη φυσιολογία: το κύτταρο και η γενική φυσιολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Λειτουργική οργάνωση του ανθρωπίνου σώματος και η ρύθμιση του «εσωτερικού περιβάλλοντος» 3

Τα κύτταρα είναι έμβιες μονάδες του οργανισμού 3

Εξωκυττάριο υγρό–«Το εσωτερικό περιβάλλον» 3

Ομοιοστασία - Διατήρηση ενός σχεδόν σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος 3

Ρυθμιστικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος 6

Περίληψη–Ο αυτοματισμός του οργανισμού 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Το κύτταρο και οι λειτουργίες του 11

Η οργάνωση του κυττάρου 11

Η φυσική δομή του κυττάρου 12

Σύγκριση του ζωικού κυττάρου με

τις προκυτταρικές μορφές ζωής 17

Τα λειτουργικά συστήματα του κυττάρου 18

Κυτταρική κίνηση 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Γενετικός έλεγχος της πρωτεϊνοσύνθεσης, της κυτταρικής λειτουργίας

και της αναπαραγωγής του κυττάρου 27

Τα γονίδια στον πυρήνα του κυττάρου ρυθμίζουν την πρωτεϊνοσύνθεση 27

Ο κώδικας DNA στον πυρήνα του κυττάρου μεταφέρεται σε κώδικα RNA στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου–Η διεργασία της μεταγραφής 29

Σύνθεση άλλων ουσιών μέσα στο κύτταρο 33

Έλεγχος της λειτουργίας των γονιδίων και της βιοχημικής δραστηριότητας στα κύτταρα 33

Το γενετικό σύστημα του DNA ελέγχει την αναπαραγωγή του κυττάρου 36

Διαφοροποίηση του κυττάρου 39

Aπόπτωση–Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 39

Καρκίνος 40

ΜΕΡΟΣ ΙI

Η φυσιολογία της κυτταρικής μεμβράνης, των νεύρων και των μυών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διακίνηση ιόντων και μορίων διά μέσου της κυτταρικής μεμβράνης 45

Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από μια λιπιδική διπλοστιβάδα με μεταφορικές πρωτεΐνες 45

Διάχυση 45

«Ενεργητική μεταφορά» ουσιών διαμέσου των μεμβρανών 52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Δυναμικά μεμβράνης και δυναμικά ενέργειας 57

Αρχές φυσικής των δυναμικών μεμβράνης 57

Μέτρηση του δυναμικού της μεμβράνης 58

Δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης των νευρώνων 59

Δυναμικό ενέργειας του νευρώνα 60

Αγωγή του δυναμικού ενέργειας 64

Αποκατάσταση της κλίσης της συγκέντρωσης των ιόντων νατρίου και καλίου μετά την ολοκλήρωση του δυναμικού ενέργειας–Η σημασία του ενεργειακού μεταβολισμού 64

Η εμφάνιση «κορύφωσης δράσης» (οροπεδίου) σε ορισμένα δυναμικά ενέργειας 65

Ρυθμικότητα ορισμένων διεγέρσιμων ιστών–Επαναλαμβανόμενη εκφόρτιση 65

Ιδιαιτερότητες της μετάδοσης της ώσης στις νευρικές οδούς 66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η συστολή του σκελετικού μυός 69

Δομή και λειτουργία του σκελετικού μυός 69

Ο γενικός μηχανισμός της μυϊκής συστολής 71

Ο μοριακός μηχανισμός της μυϊκής συστολής 71

Ενεργειακά χαρακτηριστικά της μυϊκής συστολής 75

Χαρακτηριστικά της συστολής ολόκληρου του μυός 76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διέγερση του σκελετικού μυός: Νευρομυϊκή διαβίβαση και σύζευξη διέγερσης-συστολής 83

Μετάδοση ώσεων από τις νευρικές απολήξειςστις σκελετικές μυϊκές ίνες: η νευρομυϊκή σύναψη 83

Δυναμικό ενέργειας μυϊκής ίνας 86

Σύζευξη διέγερσης-συστολής 87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Διέγερση και συστολή του λείου μυός 91

Συστολή των λείων μυών 91

Ρύθμιση της συστολής από τα ιόντα ασβεστίου 93

Νευρικός και ορμονικός έλεγχος της συστολής των λείων μυών 95

ΜΕΡΟΣ ΙII

Η καρδιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Μυοκάρδιο. Η λειτουργία της καρδιάς ως αντλία και η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων 101

Φυσιολογία του μυοκαρδίου 101

Ο καρδιακός παλμός/κύκλος 104

Η ρύθμιση της αντλητικής λειτουργίας της καρδιάς 109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ρυθμική διέγερση της καρδιάς 113

Το ειδικό σύστημα διέγερσης και αγωγής στην καρδιά 113

Ρύθμιση της διέγερσης και αγωγής της διέγερσης στην καρδιά 116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα 119

Τα χαρακτηριστικά του φυσιολογικού ΗΚΓ 119

Ροή ηλεκτρικού ρεύματος γύρω από την καρδιά κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου 121

Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές 122

Μέθοδοι καταγραφής ΗΚΓ 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Η ηλεκτροκαρδιογραφική ερμηνεία των διαταραχών του μυοκαρδίου και της στεφανιαίας κυκλοφορίας: Η ανυσματική ανάλυση του ΗΚΓ 125

Αρχές της ανυσματικής ανάλυσης του ΗΚΓ 125

Ανυσματική ανάλυση του φυσιολογικού ΗΚΓ 127

Μέσος ηλεκτρικός άξονας του κοιλιακού QRS–Η σημασία του 130

Καταστάσεις που προκαλούν ανώμαλες ηλεκτρικές τάσεις στο σύμπλεγμα QRS 132

Παρατεταμένες και παράδοξες μορφέςτου συμπλέγματος QRS 133

Ρεύμα βλάβης 133

Διαταραχές του κύματος Τ 136

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Οι καρδιακές αρρυθμίες και η ηλεκτροκαρδιογραφική τους ερμηνεία 139

Ο παθολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός 139

Παθολογικοί ρυθμοί που οφείλονται σε αποκλεισμό της αγωγής της διέγερσης στις οδούς του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς 140

Πρώιμες συστολές 142

Παροξυσμική ταχυκαρδία 144

Κοιλιακή μαρμαρυγή 144

Κολπική μαρμαρυγή 147

Πτερυγισμός των κόλπων 148

Καρδιακή ανακοπή 148

ΜΕΡΟΣ ΙV

Η κυκλοφορία του αίματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Επισκόπηση του κυκλοφορικού συστήματος. Στοιχεία ιατρικής φυσικής για την πίεση, τη ροή και την αντίσταση 153

Φυσικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας 153

Βασική θεωρία της λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήματος 154

Σχέσεις μεταξύ πίεσης, ροής και αντίστασης 155

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Η διατασιμότητα των αγγείων και οι λειτουργίες του αρτηριακού και του φλεβικού συστήματος 163

Διατασιμότητα των αγγείων 163

Αρτηριακός σφυγμός 164

Οι φλέβες και οι λειτουργίες τους 167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Μικροκυκλοφορία και λεμφικό σύστημα: H ανταλλαγή υγρών στα τριχοειδή, το μεσοκυττάριο υγρό και η ροή της λέμφου 173

Η δομή της μικροκυκλοφορίας και του τριχοειδικού συστήματος 173

Η ροή του αίματος στα τριχοειδή–Αγγειοκινητικότητα 174

Η ανταλλαγή των θρεπτικών ουσιών, του νερού και άλλων ουσιών μεταξύ του αίματος και του μεσοκυττάριου υγρού 175

Μεσοκυττάριος χώρος και μεσοκυττάριο υγρό 176

Η διήθηση υγρού κατά μήκος των τριχοειδών καθορίζεται από την υδροστατική και την κολλοειδοσμωτική πίεση, καθώς και από τον συντελεστή της τριχοειδικής διήθησης 176

Λεμφικό σύστημα 180

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Τοπική και χυμική ρύθμιση της αιμάτωσης από τους ιστούς 185

Τοπική ρύθμιση της αιμάτωσης ανάλογα με τις ανάγκες των ιστών 185

Μηχανισμοί ρύθμισης της αιμάτωσης 185

Χυμική ρύθμιση της κυκλοφορίας 193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Η νευρογενής ρύθμιση της κυκλοφορίας και η ταχεία ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 195

Νευρογενής ρύθμιση της κυκλοφορίας 195

Ειδικά χαρακτηριστικά της νευρικής ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 203

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Ο ρόλος των νεφρών στη μακροπρόθεσμη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην υπέρταση: Ολοκληρωμένο σύστημα ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 205

Σύστημα υγρών νεφρών–σώματος για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 205

Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης: ο ρόλος του στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην υπέρταση 211

Περίληψη του ολοκληρωμένου, πολλαπλού συστήματος ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 218

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Καρδιακή παροχή, φλεβική επάνοδος και η ρύθμισή τους 221

Φυσιολογικές τιμές της καρδιακής παροχής κατά την ηρεμία και τη μυϊκή δραστηριότητα 221

Ρύθμιση της καρδιακής παροχής με τη φλεβική επάνοδο–Ρόλος του μηχανισμού Frank-Starling της καρδιάς 221

Μέθοδοι μέτρησης της καρδιακής παροχής 231

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Μυϊκή αιμάτωση και καρδιακή παροχή κατά τη σωματική άσκηση·Στεφανιαία κυκλοφορία και ισχαιμική νόσος της καρδιάς 233

Η αιμάτωση των σκελετικών μυών και η ρύθμισή της κατά τη σωματική άσκηση 233

Στεφανιαία κυκλοφορία 235

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

Καρδιακή ανεπάρκεια 243

Δυναμική της κυκλοφορίας στην καρδιακή ανεπάρκεια 243

Μονόπλευρη αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια 246

Ανεπάρκεια χαμηλής καρδιακής παροχής–Καρδιογενής καταπληξία 246

Οίδημα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 247

Καρδιακή εφεδρεία 248

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

Καρδιακές βαλβίδες και καρδιακοί ήχοι· δυναμική της βαλβιδικής και της συγγενούς καρδιακής διαταραχής 253

Καρδιακοί ήχοι 253

Παθολογική δυναμική της κυκλοφορίας σε βαλβιδική καρδιακή νόσο 256

Παθολογική δυναμική της κυκλοφορίας σε συγγενείς καρδιοπάθειες 257

Εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας κατά τις καρδιακές επεμβάσεις 259

Υπερτροφία της καρδιάς σε βαλβιδικές και συγγενείς καρδιοπάθειες 259

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

Κυκλοφορική καταπληξία και η φυσιολογία της θεραπείας της 261

Φυσιολογικά αίτια καταπληξίας 261

Καταπληξία οφειλόμενη σε υπογκαιμία–Αιμορραγική καταπληξία 262

Νευρογενής καταπληξία–Αυξημένη ενδαγγειακή χωρητικότητα 267

Αναφυλακτική καταπληξία και ισταμινική καταπληξία 267

Σηπτική καταπληξία 267

Φυσιολογία της θεραπευτικής αγωγής της καταπληξίας 268

Αναστολή της κυκλοφορίας 269

ΜΕΡΟΣ V

Νεφροί και σωματικά υγρά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

Διαμερίσματα των σωματικών υγρών: Εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια υγρά· Οίδημα 273

Η πρόσληψη και η αποβολή των υγρών βρίσκονται σε ισορροπία υπό συνθήκες σταθερής κατάστασης 273

Διαμερίσματα σωματικών υγρών 274

Συστατικά του εξωκυττάριου και του ενδοκυττάριου υγρού 275

Μέτρηση του όγκου των υγρών στα διάφορα διαμερίσματα–Η μέθοδος αραίωσης δείκτη 276

Καθορισμός όγκου συγκεκριμένων διαμερισμάτων των σωματικών υγρών 276

Ρύθμιση ανταλλαγής υγρού και ωσμωτικές ισορροπίες μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου υγρού 277

Όγκοι και ωσμωτικότητες εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου υγρού σε παθολογικές καταστάσεις 279

Διαλύματα γλυκόζης και άλλων ουσιών που χορηγούνται για θρεπτικούς λόγους 280

Κλινικές διαταραχές ρύθμισης του όγκου των υγρών: υπονατριαιμία και υπερνατριαιμία 281

Οίδημα: Περίσσεια υγρού στους ιστούς 282

Υγρά σε «δυνητικούς χώρους» του σώματος 286

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

Το ουροποιητικό σύστημα: Λειτουργική ανατομία και παραγωγή των ούρων από τους νεφρούς 287

Πολλαπλές ομοιοστατικές λειτουργίες των νεφρών 287

Φυσιολογική ανατομία των νεφρών 288

Ούρηση 291

Η παραγωγή των ούρων πραγματοποιείται με σπειραματική διήθηση, σωληναριακή επαναρρόφηση και με σωληναριακή απέκκριση από τα ουροφόρα σωληνάρια 294

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

Σπειραματική διήθηση, νεφρική αιμάτωση και η ρύθμισή τους 297

Σπειραματική διήθηση–Το πρώτο στάδιο παραγωγής ούρων 297

Παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό της σπειραματικής διήθησης 298

Νεφρική αιμάτωση 301

Φυσιολογική ρύθμιση της σπειραματικής διήθησης και της νεφρικής αιμάτωσης 302

Αυτορρύθμιση της GFR και της νεφρικής αιμάτωσης 304

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

Σωληναριακή επαναρρόφηση και έκκριση 309

Η σωληναριαή επαναρρόφηση είναι εκλεκτική και ποσοτικά πολύ μεγάλη 309

Η σωληναριακή επαναρρόφηση περιλαμβάνει παθητικούς και ενεργητικούς μηχανισμούς 309

Επαναρρόφηση και έκκριση στα διάφορα τμήματα του νεφρώνα 314

Ρύθμιση της σωληναριακής επαναρρόφησης 320

Χρησιμοποίηση μεθόδων κάθαρσης του πλάσματος για εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας 325

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

Συγκέντρωση και αραίωση ούρων· Ρύθμιση και αραίωση της ωσμωτικότητας και της συγκέντρωσης νατρίου στο εξωκυττάριο υγρό 329

Ο νεφρός απεκκρίνει περίσσεια νερού με την παραγωγή αραιών ούρων 329

Ο νεφρός κατακρατεί νερό με απέκκριση συμπυκνωμένων ούρων 330

Ειδικά χαρακτηριστικά της αγκύλης Henle που προκαλούν παγίδευση διαλυμένων ουσιών στη μυελώδη μοίρα των νεφρών 332

Ρύθμιση της ωσμωτικότητας και της συγκέντρωσης νατρίου του εξωκυττάριου υγρού 338

Σύστημα ανατροφοδότησης ωσμοϋποδοχέων–ADH 338

Ρόλος της δίψας στη ρύθμιση της ωσμωτικότητας και της συγκέντρωσης νατρίου στο εξωκυττάριου υγρό 340

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

Νεφρική ρύθμιση του καλίου, του ασβεστίου, του φωσφόρου και του μαγνησίου. Ολοκλήρωση των νεφρικών μηχανισμών ρύθμισης του όγκου του αίματος και του εξωκυττάριου υγρού 345

Ρύθμιση της απέκκρισης καλίου και η συγκέντρωση καλίου στο εξωκυττάριο υγρό 345

Ρύθμιση της νεφρικής έκκρισης ασβεστίου και της συγκέντρωσης των ιόντων ασβεστίου στο εξωκυττάριο υγρό 351

Ρύθμιση της νεφρικής απέκκρισης μαγνησίου και της συγκέντρωσής του στο εξωκυττάριο υγρό 353

Ολοκλήρωση των νεφρικών μηχανισμών. Ρύθμιση του εξωκυττάριου υγρού 353

Σημασία της πίεσης νατριούρησης και της διούρησης από πίεση στη διατήρηση της ισορροπίας νατρίου και υγρών στο σώμα 354

Κατανομή του εξωκυττάριου υγρού μεταξύ του διάμεσου χώρου και του αγγειακού συστήματος 356

Νευρικοί και ορμονικοί παράγοντες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδοτικής ρύθμισης νεφρών-υγρών σώματος 356

Ρύθμιση της νεφρικής απέκκρισης από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Τα αντανακλαστικά από τους αρτηριακούς τασεοϋποδοχείς και τους υποδοχείς χαμηλών πιέσεων 357

Ολοκληρωμένες αντιδράσεις στις μεταβολές της πρόσληψης νατρίου 359

Καταστάσεις που προκαλούν μεγάλη αύξηση του όγκου του αίματος και του εξωκυττάριου υγρού 359

Καταστάσεις που προκαλούν μεγάλη αύξηση του όγκου του εξωκυττάριου υγρού με φυσιολογικό όγκο αίματος 360

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας 363

Η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια 363

Οξέα και βάσεις–Ορισμοί και σημασία 363

Άμυνα έναντι μεταβολών στη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου: Ρυθμιστικά συστήματα, πνεύμονες και νεφροί 364

Η εξουδετέρωση των ιόντων υδρογόνου στα υγρά του σώματος 364

Το ρυθμιστικό σύστημα των διττανθρακικών 364

Ρυθμιστικό σύστημα φωσφορικών 366

Πρωτεΐνες: Σημαντικές ενδοκυττάριες ρυθμιστικές ουσίες 367

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας με την αναπνοή 367

Νεφρική ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας 369

Έκκριση ιόντων υδρογόνου και επαναρρόφηση διττανθρακικών ιόντων από τα νεφρικά σωληνάρια 369

Συνδυασμός περίσσειας ιόντων υδρογόνου με ρυθμιστικές ουσίες φωσφορικά και αμμωνία στο σωληνάριο–Μηχανισμός παραγωγής «νέων» διττανθρακικών ιόντων 371

Ποσοτικός προσδιορισμός της νεφρικής οξεοβασικής απέκκρισης 373

Η νεφρική ανάταξη οξέωσης–Αυξημένη απέκκριση ιόντων υδρογόνου και προσθήκη διττανθρακικών ιόντων στο εξωκυττάριο υγρό 374

Η νεφρική ανάταξη της αλκάλωσης–Ελαττωμένη σωληναριακή έκκριση ιόντων υδρογόνου και αυξημένη απέκκριση διττανθρακικών ιόντων 375

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

Νεφροπάθειες και διουρητικά 381

Διουρητικά και μηχανισμός δράσης 381

Νεφρικές παθήσεις 384

Οξεία νεφρική βλάβη 384

Χρόνια νεφρική νόσος: Μη αναστρέψιμη ελάττωση του αριθμού των λειτουργικών νεφρώνων 385

ΜΕΡΟΣ VI

Κύτταρα του αίματος, ανοσία και πήξη του αίματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

Ερυθροκύτταρα, αναιμία και πολυκυτταραιμία 397

Eρυθροκύτταρα (Ερυθρά αιμοσφαίρια) 397

Αναιμίες 403

Πολυκυτταραιμία 404

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Αντίσταση του σώματος στη λοίμωξη: I. Λευκοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα, σύστημα μονοκυττάρων−μακροφάγων και φλεγμονή 407

Λευκοκύτταρα (Λευκά αιμοσφαίρια) 407

Ουδετερόφιλα και μακροφάγα αμύνονται εναντίον λοιμώξεων 408

Κυτταρικό σύστημα μονοκυττάρων–μακροφάγων (δικτυοενδοθηλιακό σύστημα) 410

Φλεγμονή: Ο ρόλος των ουδετερόφιλων και των μακροφάγων 411

Hωσινόφιλα 413

Bασεόφιλα 414

Λευκοπενία 414

Λευχαιμίες 414

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

Αντίσταση του σώματος στη λοίμωξη: ΙΙ. Ανοσία και αλλεργία 417

Επίκτητη (Προσαρμοστική) ανοσία 417

Αλλεργία και υπερευαισθησία 426

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

Ομάδες αίματος· Μεταγγίσεις·Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων 429

Η αντιγονικότητα προκαλεί ανοσολογικές αντιδράσεις του αίματος 429

Ομάδες αίματος του συστήματος Ο-Α-Β 429

Ομάδες αίματος Rh (Rhesus) 430

Μεταμόσχευση ιστών και οργάνων 432

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

Αιμόσταση και πήξη του αίματος 435

Οι διεργασίες της αιμόστασης 435

Μηχανισμός της πήξης του αίματος 436

Καταστάσεις που προκαλούν υπέρμετρη αιμορραγία στον άνθρωπο 441

Θρομβοεμβολικές καταστάσεις 442

Αντιπηκτικοί παράγοντες για κλινική χρήση 443

Δοκιμασίες πηκτικότητας του αίματος 443

ΜΕΡΟΣ VIΙ

Αναπνοή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

Αερισμός των πνευμόνων 447

Μηχανική του αερισμού των πνευμόνων 447

Όγκοι και χωρητικότητες των πνευμόνων 450

Αερισμός των κυψελίδων 452

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

Πνευμονική κυκλοφορία, πνευμονικό οίδημα, πλευριτικό υγρό 457

Φυσιολογική ανατομία του κυκλοφορικού συστήματος των πνευμόνων 457

Πιέσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας 457

Ο όγκος του αίματος που περιέχουν οι πνεύμονες 458

Η αιμάτωση των πνευμόνων και η κατανομή της 458

Η επίδραση των κλίσεων της πνευμονικής υδροστατικής πίεσης στην τοπική αιμάτωση των πνευμόνων 459

Η δυναμική των τριχοειδών των πνευμόνων 460

Πλευριτική συλλογή υγρού 462

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

Φυσικές αρχές της ανταλλαγής των αερίων. Η διάχυση του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα διά της αναπνευστικής μεμβράνης 465

Σύνθεση του κυψελιδικού αέρα και του ατμοσφαιρικού αέρα είναι διαφορετική 467

Η διάχυση αερίων διαμέσου της αναπνευστικής μεμβράνης 468

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

Η μεταφορά του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα και στα υγρά του σώματος 475

Η μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς του σώματος 475

Mεταφορά διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα 481

Αναπνευστικό πηλίκο ανταλλαγής 483

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

Ρύθμιση της αναπνοής 485

Αναπνευστικό κέντρο 485

Χημική ρύθμιση της αναπνοής 486

Το σύστημα των περιφερικών χημειοϋποδοχέων ως ρυθμιστής της αναπνευστικής δραστηριότητας–Ο ρόλος του οξυγόνου στη ρύθμιση της αναπνοής 488

Η ρύθμιση της αναπνοής κατά τη μυϊκή δραστηριότητα 490

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

Aναπνευστική ανεπάρκεια–Παθοφυσιολογία, διάγνωση, οξυγονοθεραπεία 495

Χρήσιμες μέθοδοι για τη μελέτη των αναπνευστικών παθήσεων 495

Παθοφυσιολογία χαρακτηριστικά ειδικών πνευμονικών παθήσεων 497

Υποξία και οξυγονοθεραπεία 500

Υπερκαπνία–Περίσσεια διοξειδίου του άνθρακα στα υγρά του σώματος 501

Τεχνητή αναπνοή 501

ΜΕΡΟΣ VIIΙ

Φυσιολογία της αεροπορίας, του διαστήματος και των καταδύσεων σε μεγάλο βάθος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

Φυσιολογία της αεροπορίας, του μεγάλου υψομέτρου και του διαστήματος 505

Επιδράσεις της χαμηλής πίεσης οξυγόνου στο σώμα 505

Επιδράσεις των δυνάμεων επιτάχυνσης στο σώμα κατά τις αεροπορικές και διαστημικές πτήσεις 509

«Τεχνητό κλίμα» σε αεροστεγές διαστημόπλοιο 510

Έλλειψη βαρύτητας στο διάστημα 511

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

Φυσιολογία των καταδύσεων σε μεγάλο βάθος και άλλων υπερβαρικών συνθηκών 513

Επίδραση της υψηλής μερικής πίεσης των αερίων στο σώμα 513

Κατ

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Αγγελίες
80,00 € Σαν καινούριο
Ανήκει στον προηγούμενο πωλητή που επισκέφθηκες.
Άθικτο. Ατσαλάκωτο. Χωρίς σημειώσεις.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 60€.
Πληρωμή με Εθνική Τράπεζα και PayPal.
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι.
Ζωγράφου, Αττική
Όροι παράδοσης
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.