Η γλώσσα του προσώπου

Η γλώσσα του προσώπου

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

Το βιβλίο εξετάζει τόσο τα χαρακτηριστικά, όσο και τις εκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου. Εκτός από τις ψυχολογικές, φυσιογνωμικές και κοινωνικές αναφορές, επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που παραδοσιακά έχουν επίσης ασχοληθεί με το ανθρώπινο πρόσωπο.

Βοήθησε να μαθευτεί η προσπάθειά μας ❤️
Κοινοποίηση