Η γλώσσα C σε βάθος

Η γλώσσα C σε βάθος
Μη διαθέσιμο
Το θέλουν 2 metabookers
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι ιδανικό για νέους αλλά και για έμπειρους προγραμματιστές και καλύπτει πλήρως τη γλώσσα C.

Συνοδεύεται από CD-ROM, όπου θα βρείτε τις απαντήσεις των ασκήσεων, τον κώδικα των προγραμμάτων και το ολοκληρωμένο περιβάλλον μεταγλώττισης DEV C/C++.

Το βιβλίο προλογίζει ο τακτικός καθηγητής του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ. Πάνος Τραχανιάς.

Μεταξύ άλλων, το βιβλίο καλύπτει τα ακόλουθα:

Μια πρώτη ματιά στη C (Η δομή ενός προγράμματος στη C, Ο προ-μεταγλωττιστής της C, Η οδηγία #include, Η οδηγία #define)

Ο τύπος δεδομένων int (Σταθερές τύπου int, Μεταβλητές τύπου int, Δυαδικοί αριθμοί, Προτεραιότητα τελεστών)

Ο τύπος δεδομένων char, ο τύπος δεδομένων float, Εντολές συνθήκης

Εντολές αλλαγής ροής και επανάληψης (Η "επικίνδυνη" εντολή goto, Ο βρόχος while, do-while και for, Η εντολή break, Η εντολή continue)

Συναρτήσεις (Ορισμός μιας συνάρτησης, Συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμή, Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή, Παράμετροι συνάρτησης, Χρήση συναρτήσεων βιβλιοθήκης)

Εμβέλεια μεταβλητών (Τοπικές μεταβλητές, Καθολικές μεταβλητές, Δήλωση τοπικών μεταβλητών σε σύνθετη πρόταση, Στατικές τοπικές μεταβλητές)

Δείκτες (Μεταβλητές δείκτη, Δήλωση μιας μεταβλητής δείκτη, Οι τελεστές & και *, Αριθμητική των δεικτών, Δείκτες τύπου Void, Δείκτης NULL, Εμφάνιση διευθύνσεων και περιεχόμενα δεικτών)

Πίνακες (arrays) (Πίνακες μιας διάστασης και οι δείκτες, Μεταβίβαση ενός πίνακα ως παραμέτρου μιας συνάρτησης, Πίνακες χαρακτήρων, Χειρισμός συμβολοσειρών, Πίνακες δύο διαστάσεων)

Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από το χρήστη (Δομές, Μεταβίβαση των πεδίων μιας δομής σε μια συνάρτηση, Μεταβίβαση ολόκληρης της δομής σε συνάρτηση, Δείκτες σε δομές, Ένθετες δομές)

Κανάλια επικοινωνίας - Χειρισμός αρχείων (Προκαθορισμένα ρεύματα, Είδη ρευμάτων, Χειρισμός αρχείων, Αρχεία κειμένου και δυαδικά αρχεία, Σειριακή και τυχαία προσπέλαση)

Προχωρημένα θέματα συναρτήσεων (Παράμετροι γραμμής εντολής, Εμβόλιμες συναρτήσεις, Προγράμματα με πολλά πηγαία αρχεία)

Αναζήτηση και ταξινόμηση (Σειριακή αναζήτηση, Δυαδική αναζήτηση, Ταξινόμηση φυσαλίδας, Ταξινόμηση επιλογής και ταξινόμηση quick sort, Ταξινόμηση πινάκων δύο διαστάσεων)

Δυναμική διαχείριση μνήμης (Δυναμική κατανομή μνήμης)

Δυναμικές δομές δεδομένων (Συνδεδεμένες λίστες, Απλά συνδεδεμένη λίστα, Κυκλικά συνδεδεμένη λίστα, Διπλά συνδεδεμένη λίστα, Κυκλικά διπλά συνδεδεμένη λίστα)

Από τη C, στη C++ (Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, Παίζοντας με αντικείμενα, Διαφορές μεταξύ C και C++)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.