Η Ελλάδα μπροστά στη νέα ευρωπαϊκή δυναμική στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα

Η Ελλάδα μπροστά στη νέα ευρωπαϊκή δυναμική στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Ο στόχος της προσπάθειας αυτής, με το συγκεκριμένο βιβλίο, κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μια, μέσα από την πληθυσμιακή, δημογραφική, κοινωνική, χωρική και οικονομική ανάλυση της "νέας ευρωπαϊκής δυναμικής", όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις αρχές της νέας χιλιετίας, μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του νέου ευρωπαϊκού χώρου των 25 χωρών, των 15 παλαιότερων κρατών-μελών, ειδικότερα όμως των 10 νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κύρια των 8 χωρών της "ενδιάμεσης" Ευρώπης, των πρώην σοσιαλιστικών δημοκρατιών, που μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν μία καθοριστική πορεία "μετάβασης" σε δύο παράλληλα επίπεδα, στο δημογραφικό και στο κοινωνικο-οικονομικό. [...] Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη κατεύθυνση του βιβλίου, με χαρακτήρα περισσότερο εκπαιδευτικό, έχει στόχο την κατανόηση, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ορισμένων εννοιών και όρων της δημογραφίας καθώς και της γενικότερης χωρικής ανάλυσης, που αφορούν στην πολεοδομική και χωροταξική προβληματική. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.