Επικίνδυνα απόβλητα

Επικίνδυνα απόβλητα
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η μελέτη των επικίνδυνων ουσιών και απόβλητων, καθώς επίσης και η προσπάθεια εύρεσης βέλτιστων τρόπων διαχείρισης και επεξεργασίας αυτών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Οι αρνητικές επιδράσεις που έχουν πολλές επικίνδυνες ουσίες στην ανθρώπινη υγεία, είτε άμεσα (μέσω απευθείας έκθεσης), είτε έμμεσα (μέσω του ευρύτερου περιβάλλοντος και η της τροφικής αλυσίδας), κα- τέστησαν απαραίτητη τη διερεύνηση του τρόπου επίδρασης τους στον αν- θρωπινο και γενικότερα σε όλους τους ζώντες οργανισμούς και τον

προσδιορισμό συγκεκριμένων παραγόντων και μεγεθών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση της υπάρχουσας επικινδυνότητας.[...]

(από το πρόλογο του βιβλίου)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.