Έλεγχος του μεταβολισμού στο μοριακό επίπεδο

Έλεγχος του μεταβολισμού στο μοριακό επίπεδο
Μη διαθέσιμο προς πώληση
Περιγραφή

Στην τρίτη έκδοση αυτού του βιβλίου συμμετέχει ένας ακόμα συγγραφέας (Θ.Γ.) Για την έκδοση αυτή, οι συγγραφείς μοιραστήκαμε τα κεφάλαια της δεύτερης έκδοσης,- τα οποία και εκσυγχρονίσαμε, προσθέσαμε δε και ένα επιπλέον κεφάλαιο για τους μηχανισμούς ρύθμισης του μεταβολισμού του σιδήρου στην εξελικτική κλίμακα. Παρενθετικά θυμίζουμε στους αναγνώστες ότι η ρύθμιση ή ο έλεγχος του μεταβολισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ύλης της Βιοχημείας.

Επειδή πια οι βασικές μεταβολικές οδοί έχουν, ως επί το πλείστον, διευκρινιστεί, η προσοχή των ερευνητών εστιάζεται στους μηχανισμούς ρύθμισης του μεταβολισμού, τόσο στο γενετικό επίπεδο, δηλ. μέσω του ελέγχου μεταγραφής και έκφρασης των γονιδιωμάτων , όσο και στο μοριακό επίπεδο, δηλ. στο επίπεδο των επιπτώσεων που έχουν οι διάφορες μοριακές αλληλεπιδράσεις, που συγκροτούν συστήματα μεταγωγής εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων σημάτων. 'Οπως θα αντιληφθεί ο αναγνώστης, το βιβλίο που έχει στα χέρια του, εστιάζεται στο μοριακό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ύπαρξης πρωτεϊνικών δικτύων , που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα πρωτεΐνες, που εκ πρώτης όψεως είναι άσχετες μεταξύ τους, να επηρεάζουν τους ρυθμούς ενός ή περισσοτέρων μεταβολικών μονοπατιών. Αυτά δε συμβαίνουν, παρ' όλον ότι γνωρίζουμε τη λειτουργικότητα μικρού μόνο ποσοστού των πρωτεϊνών των πρωτεωμάτων, δηλ. όλων των πρωτεϊνών που κωδικεύουν τα αντίστοιχα γο- νιδιώματα.

Ευχαριστούμε τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Νικόλα Β. Βουκκαλή για τη βοήθειά του στην ηλεκτρονική μεταφορά των σχημάτων. Με χαρά τέλος, θα δεχτού- με παρατηρήσεις και υποδείξεις για την ύλη του βιβλίου, για την οποία ευθυνό- μαστε εξ ίσου και οι δυο.

Ι. Γ. Γεωργάτσος

Θ. Γ. Γιαννακούρος Ιούνιος 2005

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.