Κατηγορίες    Τεχνολογία    Εισαγωγή στο CorelDraw 10 for Windows
Εισαγωγή στο CorelDraw 10 for Windows

Εισαγωγή στο CorelDraw 10 for Windows

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

Αναθεωρημένο και πλήρως ενημερωμένο ώστε να καλύπτει τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της έκδοσης 10 του CorelDRAW, το βιβλίο αυτό, με τις σαφείς οδηγίες και την πληθώρα των εικόνων που τις συνοδεύουν, θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε αμέσως τη χρήση του προγράμματος και να προχωρήσετε στη δημιουργία των δικών σας καλλιτεχνημάτων.